"

Θεοφύλακτος Ζυμπίδης: Υποψήφιος Βουλευτής ΚΙΝ.ΑΛ.


"Η συνεργασία  όλων των  υποψήφιων σε βασικά θέματα που απασχολούν την περιοχή μας θα  πρέπει να αποτελέσει τον βασικό άξονα της πολιτικής μας 


Πρέπει να μας διακατέχει κλίμα συνεργασίας, θέτοντας παράλληλα κόκκινες γραμμές σε ζητήματα που αποτρέπουν την αναπτυξιακή πορεία του νομού μας.

Οι βασικοί πυλώνες ανάπτυξης  της Περιφερειακής μας Ενότητας,  όπως για παράδειγμα ο αγροτικός τομέας,  ο στρατός, η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση  απαιτούν διεκδίκηση και λήψη αποφάσεων κατόπιν συνεργασίας.

Πιστεύω ότι όλα θα  πρέπει να είναι μία αλυσίδα  με βασικούς κρίκους τον πολίτη,  τα εκλεγμένα αιρετά μέλη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και τους βουλευτικούς αντιπροσώπους.

Ο μοναδικός γνώμονας που θα κινηθούμε θα πρέπει  να είναι το καλό της Περιφερειακής μας Ενότητας.

Η συνεννόηση και η άμεση επαφή με τους πολίτες θα πρέπει να είναι καθημερινή, να γίνεται συζήτηση με όλους τους εκλεγμένους διότι εκπροσωπούν μια μερίδα συμπολιτών μας  που δεν πρέπει να παραβλέψουμε.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δώσουμε στο γεγονός ότι  πολύς κόσμος εγκαταλείπει την περιοχή μας  για εύρεση θέσεων εργασίας.

Θα πρέπει  να δημιουργήσουμε  τις κατάλληλες υποδομές έτσι ώστε  ο συμπολίτης μας να μείνει στην περιοχή μας και να επενδύσει".

 


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ