"


Σπάνια ευρήματα σε αρχαιολογική σκαπάνη στην Κοζάνη (ΦΩΤΟΣ)


Σπάνια αρχαιολογικά ευρήματα των Βυζαντινών χρόνων και της ύστερης εποχής του χαλκού, ήρθαν  στο φως, στο χώρο εργοταξίου του αιολικού πάρκου στο Άσκιο

κατά την διάρκεια κατασκευής  του υποσταθμού, από τους αρχαιολόγους της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοζάνης.

Οι αρχαιολόγοι μετά την έρευνα που πραγματοποίησαν διαπίστωσαν πως στο σημείο της ανασκαφής βρισκόταν εργαστηριακός χώρος από την εποχή του Βυζαντίου με δυο κλιβάνους εκ των οποίων ο ένας σώζεται σε καλή κατάσταση, διατηρεί μάλιστα και την εσχάρα του. Δέκα χιλιόμετρα ανατολικότερα στην περιοχή   Μαυροδενδρίου – Ποντοκώμης, αποκαλύφθηκε ακόμα έναν οίκημα, που χρονολογείται μεταξύ 1600 με 1100 π.Χ με υπόγειο και ισόγειο χώρο, ενώ εξωτερικά  της οικίας βρέθηκαν  έξι πιθάρια,  κάποια καλυμμένα με λίθινα καπάκια, καθώς επίσης και ένας τάφος πιθανότατα γυναίκας εκείνης της περιόδου.


Πηγή: ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ