"


Πότε θα καταβληθούν οι δόσεις του φόρου εισοδήματος λόγω παράτασης των δηλώσεων

Η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων παρατάθηκε έως τις 29 Ιουλίου.


Στην απόφαση της υφυπουργού Οικονομικών, κας. Κατερίνας Παπανάτσιου δεν προβλέπεται ωστόσο αλλαγή στις ημερομηνίες πληρωμής των δόσεων του φόρου εισοδήματος.

Έτσι, τα φυσικά πρόσωπα θα κληθούν να πληρώσουν την πρώτη δόση στις 31 Ιουλίου, τη δεύτερη δόση στις 30 Σεπτεμβρίου και την τρίτη δόση στις 29 Νοεμβρίου.

Τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία θα πληρώσουν στις 30 Σεπτεμβρίου και στις 29 Νοεμβρίου.

Τα νομικά πρόσωπα και συγκεκριμένα για όσους έχουν υποβάλει δήλωση πριν από την έκδοση της απόφασης 1211/2019 θα πληρώσουν την πρώτη δόση στις 31 Ιουλίου, τη δεύτερη στις 30 Αυγούστου, την τρίτη στις 30 Σεπτεμβρίου, την τέταρτη στις 31 Οκτωβρίου, την πέμπτη στις 29 Νοεμβρίου και την έκτη δόση στις 31 Δεκεμβρίου.

Για όσους υποβάλλουν δήλωση μετά την έκδοση της απόφασης θα καταβάλουν τις δόσεις στις 30 Αυγούστου, 30 Σεπτεμβρίου, 31 Οκτωβρίου, 29 Νοεμβρίου και 31 Δεκεμβρίου.

Πηγή: iPaideia.gr
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ