"

Γλιτώστε τον τραπεζικό σας λογαριασμό από την κατάσχεση

Οδηγίες για την αποδέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών οφειλετών από κατασχέσεις που τους έχουν επιβληθεί για τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους,


δημοσιεύει η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής.

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο δημοσίευμα, η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί αποτελείται από τέσσερα βήματα.

1ο Βήμα

Ο ενδιαφερόμενος οφειλέτης πρέπει να τακτοποιήσει στο σύνολό τους, με ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής όλες τις ατομικές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση. Ο οφειλέτης θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση για την τμηματική αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων χρεών του. Αν υπάρχουν οφειλές οι οποίες δεν έχουν ενταχθεί σε κάποια ρύθμιση, θα πρέπει αυτές να τακτοποιηθούν άμεσα.

2ο Βήμα
Εφόσον ο οφειλέτης τακτοποιήσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του, εντάσσοντάς τες σε ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής, θα πρέπει να είναι συνεπής στην πληρωμή όλων των μηνιαίων δόσεων. Θα πρέπει δηλαδή κάθε μήνα να καταβάλει εμπρόθεσμα τις δόσεις όλων των ρυθμίσεων στις οποίες έχει υπαχθεί.

3ο Βήμα


Αφού ο οφειλέτης είναι συνεπής στην πληρωμή των μηνιαίων δόσεων όλων των ρυθμίσεών του, θα πρέπει να υποβάλλει ηλεκτρονικά στο taxisnet, αίτηση περιορισμού της κατάσχεσης. Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός λογαριασμού για τον οποίο ζητά τον περιορισμό.

4ο Βήμα

Η υπηρεσία της ΑΑΔΕ που είναι αρμόδια για την είσπραξη των οφειλών θα προχωρεί στην έκδοση απόφασης για την αποδέσμευση μέρους του υπολοίπου ενός τραπεζικού λογαριασμού του οφειλέτη. Το ύψος του ποσού που θα αποδεσμεύεται θα εξαρτάται από τα ποσά των μηνιαίων δόσεων των ρυθμίσεων, τα οποία θα έχει πληρώσει εμπρόθεσμα ο οφειλέτης κατά τον αμέσως προηγούμενο μήνα.

Πηγή: iPaideia.gr
 


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ