"


ΑΑΔΕ: Οδηγίες για το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (AAΔΕ) δίνει οδηγίες εν όψει της εφαρμογής του νέου πλαισίου για την προστασία της πρώτης κατοικίας και της λειτουργίας της σχετικής πλατφόρμας


που προσδιορίζεται για τα τέλη του τρέχοντος μήνα αρχές του επόμενου.

Αναλυτικά η εγκύκλιος ορίζει :

• Κατά τη διάρκεια της προσωρινής προστασίας, η αυτοδίκαιη αναστολή των πλειστηριασμών λήγει σε περίπτωση μη επίτευξης συναινετικής ρύθμισης οφειλών, μετά από την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή αίτησης δικαστικής ρύθμισης

• Η αναστολή λήγει, επίσης, στην περίπτωση που υποβληθεί εμπρόθεσμα αίτηση δικαστικής ρύθμισης αλλά το δικαστήριο είτε ανακαλέσει οποτεδήποτε την προσωρινή διαταγή είτε απορριφθεί το αίτημα του οφειλέτη.

•Απαγορεύεται η υποβολή δεύτερης αίτησης από το ίδιο φυσικό πρόσωπο, ακόμα κι αν με τη δεύτερη αίτηση ζητείται ρύθμιση διαφορετικών οφειλών σε σχέση με την πρώτη ή αν ο αιτών εξέπεσε της ρύθμισης που προέκυψε από την προηγούμενη αίτηση, άρα ακολούθως στενεύει ο κλοιός κι από το Δημόσιο.

•Eίναι δυνατή η εγγραφή υποθήκης εφόσον συναινεί ο οφειλέτης.

•Οι απαγορεύσεις δεν ισχύουν για τους πιστωτές, των οποίων οι απαιτήσεις, αν και ήταν επιδεκτικές ρύθμισης, δεν ρυθμίστηκαν συναινετικά ή δικαστικά. Στις περιπτώσεις αυτές, όλοι οι πιστωτές (μεταξύ αυτών και το Δημόσιο) μπορούν να αναγγελθούν για το σύνολο των απαιτήσεών τους.

•Το Δημόσιο συνεισφέρει στις μηνιαίες καταβολές (ανάλογα με το εισόδημα του οφειλέτη) κι αυτή η συνεισφορά καταβάλλεται σε ειδικό ακατάσχετο λογαριασμό με δικαιούχο τον οφειλέτη και δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται. Επιπροσθέτως, για την έγκριση και καταβολή της συνεισφοράς δεν απαιτείται φορολογική ή ασφαλιστική ενημερότητα του οφειλέτη.

Πηγή: iPaideia.gr
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ