"


6η πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής


Σας προσκαλούμε την Τρίτη 11 Ιουνίου 2019 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σε τακτική

συνεδρίαση στις 11:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο ακόλουθο θέμα:

1

Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής ή μουσικών οργάνων καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Τ. Κ. Πολυκάρπης.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής
Καπρής Δημήτριος
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ