"Το Περιφερειακό συμβούλιο των επιμελητηρίων Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά

Την Παρασκευή 17 Μαΐου 2019 στα γραφεία του Επιμελητηρίου Καστοριάς πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου των Επιμελητηρίων


Δυτικής Μακεδονίας στην οποία συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καστοριάς κ. Καραταγλίδης Χαράλαμπος, ο Πρόεδρος Επιμελητηρίου Κοζάνης κ. Νίκος Σαρρής και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Φλώρινας κ. Σάββας Σαπαλίδης. Παρέστη, επίσης, και ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ. Βουτσινάς Ιωάννης καθώς και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Επιμελητηρίων της Δυτικής Μακεδονίας.

Ιδιαίτερα έμφαση δόθηκε στη δυνατότητα πιστοποίησης προσόντων των εργαζομένων  και των προϊόντων της Δυτικής Μακεδονίας και σε θέματα εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.

ΕΚ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
 


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ