"

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Νεστορίου

Παρακαλείσθε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, να προσέλθετε στις 3 Ιουνίου 2019 ημέρα Δευτέρα


και ώρα 9:00 π.μ. στην αίθουσα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης
``ΑΝΝΑΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΤΖΗ΄΄ σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ 1ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ για το έργο  "ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ"

ΘΕΜΑ 2ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ για το έργο "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ/ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ"

ΘΕΜΑ 3ο

Έγκριση 1ης παράτασης (με αναθεώρηση) εκτέλεσης του έργου: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ
ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
(ΕΚΤΟΣ RIVER PARTY) ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017"

ΘΕΜΑ 4ο

ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
Αιτήσεις - Ανακοινώσεις – Προσκλήσεις

Η Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου
Ιωάννου Μαρία -Γεωργία
 


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ