"


Προσοχή: Αγνοούνται βοοειδή από εκμετάλλευση θετική στη Βρουκέλλωση των Βοοειδών (Β+)


Αγνοούμενα βοοειδή από εκμετάλλευση θετική στη Βρουκέλλωση των Βοοειδών (Β+) και αρνητική ως προς τη Φυματίωση (Τ2), με έδρα το Δ.Δ. Βαλτοτοπίου, Κιλκίς.


Σύμφωνα με έγγραφο του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς, είκοσι πέντε βοοειδή, προερχόμενα από θετική στη βρουκέλλωση και αρνητική στη φυματίωση εκμετάλλευση βοοειδών από την Π.Ε. Κιλκίς, αγνοούνται.
   
Επειδή τα ζώα αυτά προέρχονται από εκτροφή χαμηλού υγειονομικού καθεστώτος ως προς τη βρουκέλλωση και τη φυματίωση, παρακαλούμε για την επαγρύπνηση όλων, μήπως τα ζώα αυτά βρεθούν σε άλλες εκτροφές ή οδηγηθούν σε κάποιο σφαγείο, ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος μετάδοσης των προαναφερθέντων ζωοανθρωπονόσων.

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ