"
Ολ. Τελιγιορίδου: Εγκρίθηκαν το αρδευτικό στο Γέρμα και το φράγμα-αρδευτικό στη Διποταμία

Οριστικοποιήθηκαν τα έργα που πληρούν τις προϋποθέσεις και εντάσσονται στο ΠΑΑ (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης) 2014-2020.


Ανάμεσα σε αυτά το αρδευτικό δίκτυο του Γέρμα.

Όσον αφορά στο έργο του φράγματος και αρδευτικού της Διποταμίας Καστοριάς προστίθεται με εθνική χρηματοδότηση, καθώς για τυπικούς λόγους δεν μπορεί να ενταχθεί στο ΠΑΑ 2014-2020.
 


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ