"


ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις - Αναρτήθηκαν οι πίνακες


Αναρτήθηκαν σήμερα, Πέμπτη 30-5-2019, τα οριστικά Μητρώα Δικαιούχων και Παρόχων καθώς και οι οριστικοί Πίνακες Αποκλειομένων

στο πλαίσιο του Προγράμματος Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2019.

Οι δικαιούχοι των Μητρώων μπορούν να επικοινωνούν απευθείας με την κατασκήνωση που επιθυμούν από το Μητρώο Παρόχων για κρατήσεις θέσεων.

Με την άφιξή τους στην κατασκήνωση οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν μαζί τους:

τα ατομικά βιβλιάρια υγείας των παιδιών τους, 
πρωτότυπα και φωτοαντίγραφα της ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους, 
πρωτότυπα και φωτοαντίγραφα από έγγραφα ταυτοπροσωπίας των παιδιών τους. 

Οι πάροχοι μπορούν να προβαίνουν σε ενεργοποιήσεις επιταγών ωφελουμένων του προγράμματος από την 15-6-2019, μόνο εφόσον έχει εκδοθεί η άδεια λειτουργίας έτους 2019.

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ