"

Ένωση Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου - Για τα μέτρα στήριξης του Περιφερειακού Τύπου


Εκτός των μέτρων στήριξης του Περιφερειακού Τύπου όλες σχεδόν οι εβδομαδιαίες εφημερίδεςεδώ και αρκετό καιρό ακούγαμε για τα μέτρα που επρόκειτο


να ληφθούν από τα Υπουργεία Οικονομικών και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης για την στήριξη του Περιφερειακού έντυπου Τύπου.

Όπως επισημάναμε και σε προηγούμενο Δελτίο Τύπου, στην σχετική διαβούλευση που διήρκησε πολλούς μήνες, δεν προσκλήθηκαν ποτέ οι Ενώσεις Ιδιοκτητών (ΕΙΕΤ, ΣΗΠΕ, ΕΔΙΠΤ), και για το λόγο αυτό είχαμε εκφράσει τους προβληματισμούς και τις επιφυλάξεις μας για το αν οι προτάσεις που είχαμε καταθέσει στα Υπουργεία Οικονομικών και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης θα λαμβάνονταν υπ' όψιν της πολιτικής ηγεσίας.

Η δημοσίευση στο ΦΕΚ της Τρίτης 14 Μαΐου 2019, της ΚΥΑ των υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης για την ενίσχυση των ημερήσιων και εβδομαδιαίων περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων, ήρθαν αρχικά να επιβεβαιώσουν τις ανησυχίες μας, καθώς είναι πασιφανές ότι τα μέτρα στήριξης αφορούν επί της ουσίας 20-30 (κυρίως ημερήσιες) εφημερίδες της Περιφέρειας, ενώ αποτελούν "κενό γράμμα" τόσο για την πλειοψηφία των ημερήσιων περιφερειακών εφημερίδων όσο και για όλες σχεδόν τις εβδομαδιαίες.

Με βάση τα παραπάνω, αποστείλαμε στον υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης κ. Νίκο Παππά την παρακάτω επιστολή:

Αξιότιμε κύριε υπουργέ,

Οι ιδιοκτήτες των εβδομαδιαίων περιφερειακών εφημερίδων, έχοντας υποστεί την οκταετία 2010-2018, όπως και κάθε Έλλην πολίτης, την καταιγίδα φορολογικών μέτρων και την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, αλλά και επιπροσθέτως την επιβολή εισφοράς 2% επί του τζίρου τους για την ενίσχυση του ΕΔΟΕΑΠ, ενός οργανισμού που ούτε είχαν, ούτε έχουν και ούτε θα έχουν σχέση μαζί του και με τις κακοδαιμονίες του, περίμεναν με αγωνία την πραγμάτωση της υπόσχεσης σας για μέτρα στήριξης του περιφερειακού τύπου.

Όταν είδαν την ψήφιση του ν. 4609/2019 όπου κάποιοι έλαβαν φοροαπαλλαγές χωρίς διάκριση, ενώ σε αυτούς επιφυλάχθηκε μια αόριστη νομοθετική εξουσιοδότηση για την έκδοση υπουργικής απόφασης και πάλι ανέμεναν.

Ήρθε όμως και η Υπουργική Απόφαση 78/2019 (ΦΕΚ Β 1676/14.5.2019) με την οποία η συντριπτική πλειοψηφία των μελών μας εξαιρέθηκαν από την ενίσχυση, αφού αυτή επιφυλάσσεται μόνο σε όσους συναδέλφους απασχολούν προσωπικό πλήρους απασχόλησης.

Η επιλογή σας αυτή, η οποία αγνοεί την φύση της δραστηριότητας μιας εβδομαδιαίας εφημερίδας, φαίνεται να στοχεύει μόνο στην ενίσχυση της πλήρους απασχόλησης και όχι στην ενίσχυση του περιφερειακού τύπου, όπως αναφέρει η αιτιολογία της συγκεκριμένης διάταξης.

Καταφέρνει όμως να επιτύχει έστω τον στόχο της ενίσχυσης της πλήρους απασχόλησης; Ας δούμε ένα παράδειγμα:

Συνάδελφος με έναν μόνο εργαζόμενο και αυτόν πλήρους απασχόλησης λαμβάνει επιδότηση, ενώ συνάδελφος που απασχολεί επτά άτομα μερικής απασχόλησης δεν λαμβάνει επιδότηση (υπαρκτά παραδείγματα και τα δύο). Έτσι, καταλήγετε να επιδοτείτε μια επιχείρηση που απασχολεί ένα άτομο αντί μίας που απασχολεί επτά.

Αξιότιμε κύριε υπουργέ,

Η ομολογουμένως ανεξήγητη αγνόηση της Ένωσης μας κατά την διάρκεια των διαβουλεύσεων για τη λήψη των μέτρων στήριξης, δεν θα μας οδηγήσει στο να είμαστε μηδενιστές.

Πράγματι, τα μέτρα που προβλέπονται στην ως άνω Υπουργική Απόφαση βοηθούν μικρή μερίδα των συναδέλφων μας, αλλά εμείς, υπό τον ρόλο μας και ως συνδικαλιστικού οργάνου, εκπροσωπούμε το σύνολο των ιδιοκτητών - μελών μας και ως εκ τούτου στοχεύουμε στο να ωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι από τα διαθέσιμα κονδύλια.

Υπό τη βάσει αυτής της παραδοχής, ζητούμε να τροποποιηθεί η ως άνω Υπουργική σας Απόφαση, αντικαθιστώντας το κριτήριο του αριθμού των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης με το κριτήριο των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (Ε.Μ.Ε.), κριτήριο που χρησιμοποιείται κατά κόρον στα επενδυτικά προγράμματα και στις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις -ενισχύσεις. Με αυτό τον τρόπο θα αποκατασταθούν οι προκύπτουσες αδικίες και θα ενισχυθούν πραγματικά και ο περιφερειακός τύπος αλλά και η απασχόληση, ζήτημα που φαίνεται να σας ενδιαφέρει.

Είναι πράγματι η ευκαιρία σας να αποδείξετε ότι ήρθε η ώρα των πολλών.Και όχι των λίγων και διαχρονικά ωφελούμενων…

Τελειώνοντας, ευελπιστούμε πως -έστω και τώρα- θα μας δοθεί η ευκαιρία να σας αναλύσουμε τις προτάσεις μας σε μια συνάντηση που στόχο θα έχει την εξεύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης, έτσι ώστε να μην διαχωριστεί ο περιφερειακός τύπος σε παιδιά και αποπαίδια.
Διατελούμε μετά τιμής

Για το Δ.Σ. της Ε.Ι.Ε.Τ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΓEN.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ                          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ
 


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ