"ΕΛΓΑ: Αναγγελία για ζημιές από χαλάζι στην τοπική κοινότητα Μεταμόρφωσης

ΕΛΓΑ: Σας ενημερώνουμε ότι έχει γίνει αναγγελία για ζημιές από ΧΑΛΑΖΙ


στις 14/5/2019 στην Τοπική Κοινότητα Μεταμόρφωσης για την οποία έχουν αναφερθεί ζημιές σε οπορωφόρα. Για την υποβολή δηλώσεων οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στην ανταποκρίτρια του ΕΛ.Γ.Α. (Γραφείο Μαυροχωρίου):

Παπαδοπούλου Αλεξία τηλ. 2467352219

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων είναι η 29/5/2019

Δικαιολογητικά: Αντίγραφο της Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής  ΕΛ.Γ.Α. έτους 2019
 


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ