"


Δήμος Καστοριάς: Έλεγχος Μητρώου Αρρένων έτους 2018

Ο Δήμαρχος Καστοριάς, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.2119/93 που αφορά την κατάρτιση του Μητρώου Αρρένων, καλεί τους γονείς των Αρρένων τέκνων που γεννήθηκαν


κατά το έτος δύο χιλιάδες δέκα οκτώ (2018), να προσέρχονται στο Δήμο Καστοριάς, Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο Τμήμα Μητρώων Αρρένων στο ισόγειο, από   6 Μαΐου έως και  31 Μαΐου 2019 το αργότερο, κάθε εργάσιμη μέρα από 8:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. για να λάβουν γνώση των ονομαστικών καταλόγων που έχουν καταρτισθεί για την σύνταξη του Μητρώου Αρρένων του έτους δύο χιλιάδες δέκα οκτώ (2018), και να υποβάλλουν τις τυχόν ενστάσεις τους. 

Τηλ: 24673-51118  και  24673-511183

Πληροφορίες: κα. Μπόραβου Ελένη
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ