"


Αναλυτικά ο αριθμός των εισακτέων σε κάθε τμήμα για τη Δυτική Μακεδονία

Ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας ο αριθμός των εισακτέων για το σύνολο των σχολών της χώρας.

Όσον αφορά στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα που ανακοινώθηκε, ο μεγαλύτερος αριθμός εισακτέων είναι στα τμήματα Διοικητικής επιστήμης και τεχνολογίας στην Κοζάνη και στο τμήμα Λογιστικής και χρηματοοικονομικής, επίσης, στην Κοζάνη με 400 εισακτέους έκαστο.

Στο σύνολό τους οι εισακτέοι είναι 4.718, εκ των οποίων οι 2251 στα τμήματα της Κοζάνης.

Για τα τμήματα της Καστοριάς σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί, οι εισακτέοι στο Τμήμα Επικοινωνίας και ψηφιακών μέσων είναι 220, στο Μαθηματικό 100, στο Τμήμα Οικονομικών επιστημών 115 και στην Πληροφορική 225.

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ