"
5 προτάσεις για τη μείωση της Ανεργίας (Ναούμ Μαρκόπουλος)


Οι 5 προτάσεις μου για τη μείωση της Ανεργίας θέτουν ως στόχους τη συγκράτηση των νέων μας, τη στήριξη ατόμων πλησίον της σύνταξης στους οποίους λείπουν πολύτιμα ένσημα

και τη στήριξη των επαπειλούμενων εργαζομένων στο ρευστό περιβάλλον της εργασίας τους.

1. Νέο τοπικό ολοκληρωμένο πρόγραμμα για 1000 ανέργους, με τις εξής δράσεις:

Δράση 1 : Δημιουργία 400 νέων θέσεων εργασίας, με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για 30 μήνες + 6 μήνες από τις επιχειρήσεις.

Δράση 2: Ενίσχυση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 100 ανέργων για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων.

Δράση 3: Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας 100 ανέργων νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για 2 + 1 έτη.

Δράση 4: Πρόγραμμα διετούς επιχορήγησης επιχειρήσεων για τη διατήρηση 200 επαπειλούμενων θέσεων εργασίας.

Δράση 5: Δράσεις κατάρτισης / επανακατάρτισης για 200 ανέργους, σε αντικείμενα που θεωρούνται κρίσιμα για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Είναι πρόγραμμα WIN – WIN για όλους, διότι:

Α. έχει όφελος για τις επιχειρήσεις, καθώς καλύπτει όλο το κόστος ασφάλισης.

Β. έχει όφελος για τους ανέργους, καθώς δίνει την κάλυψη ενσήμων 3 συντάξιμων ετών.

Γ. έχει όφελος για το Δημόσιο, καθώς εισπράττει το ΙΚΑ και ο ΟΑΕΔ τα κεφάλαια ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ποσοστό 75%.

2. Ενίσχυση των επιχειρήσεων για την εργασιακή εμπειρία σε πτυχιούχους σχολών εστίασης, τουρισμού και εναλλακτικού τουρισμού.

3. Σεμινάρια διαχείρισης των φυσικών και τεχνιτών πόρων μας, από εξειδικευμένα στελέχη.

4. Σεμινάρια Αγροτικής παραγωγής σε νέους.

5. Κεντρική δομή ζήτησης και προσφοράς εργασίας, για τη διευκόλυνση εύρεσης εργασίας μεταξύ ανέργων και επιχειρήσεων.

Δείτε το σχετικό βιντεάκι:

https://www.facebook.com/markopoulosnaoum/videos/299846520927872/

Με εκτίμηση
Ναούμ Μαρκόπουλος
Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος
"ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ"


 


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ