"


Σχετικά με τον κανονισμό λειτουργίας της ”Ανθοκομικής Έκθεσης”


Ο Δήμος Καστοριάς, στο πλαίσιο του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών και πολίτες,

να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους για το θέμα που αφορά στην έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας της υπαίθριας αγοράς “Ανθοκομική Έκθεση” στην περιοχή Χλόη – Φουντουκλή.

Αποστολή παρατηρήσεων ή προτάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: epzkastorias@gmail.com ή στο fax: 24670 24711 (Γραφείο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τηλ. 24673 51163) μέχρι την Τρίτη 9/4/2019 και ώρα 11:00.

Δείτε την εισήγηση και το τοποδιάγραμμα στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.kastoria.gov.gr/wp-content/uploads/2019/04/%CE%95%CE%99%CE%A3%CE%97%CE%93%CE%97%CE%A3%CE%97-%CE%A4%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%94%CE%99%CE%91%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91.pdf




Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ