"


Ο νέος Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Δυτ.Μακεδονίας πραγματοποιεί σειρά επισκέψεων με τους εκπαιδευτικούς φορείς

Από την Τρίτη 2 Απριλίου 2019, που ανέλαβε τα καθήκοντά του ο νέος Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Μαρδίρης Θεόδωρος, προέβη σε μια σειρά συναντήσεων


με τα στελέχη της Εκπαίδευσης και τα στελέχη των Υποστηρικτικών δομών.

Συγκεκριμένα συναντήθηκε με τους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας όπως επίσης και τους Προϊσταμένους Εκπαιδευτικών θεμάτων με τους οποίους αντάλλαξε απόψεις για τα θέματα που απασχολούν την Εκπαίδευση, όπως επίσης συζητήθηκε και το πλαίσιο του σχεδιασμού της επόμενης τετραετίας.

Στη συνέχεια συναντήθηκε με τα Κ.Π.Ε.(Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης)και συζητήθηκαν θέματα λειτουργίας και Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, όπως επίσης και δράσεων για την ευαισθητοποίηση των μαθητών, των εκπαιδευτικών και του κοινωνικού συνόλου για το σεβασμό του περιβάλλοντος.

Τις επόμενες ημέρες προγραμματίστηκαν συναντήσεις με τα Ε.Κ.Φ.Ε. (Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών), τα Κ.Ε.Σ.Υ.(Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης), τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ.(Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού), τους Διευθυντές των Μουσικών σχολείων και τον Διευθυντή του Καλλιτεχνικού σχολείου, τους Τεχνικούς Υπευθύνους Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών όπως επίσης και με τα αιρετά μέλη της Εκπαιδευτικής κοινότητας, ευελπιστώντας σε δημιουργική και αποτελεσματική συνεργασία για τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας της εκπαίδευσης στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας και την επίτευξη των εκπαιδευτικών και των παιδαγωγικών στόχων.  
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ