"


Ο Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς παρών σε εργασίες συντήρησης του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου

Εργασίες ασφαλτόστρωσης πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του έργου «Ασφαλτοστρώσεις στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο 2018» που βρίσκεται σε εξέλιξη, σε διάφορα σημεία του Επαρχιακού


Οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς που χρήζουν συντήρησης.

Ο Αντιπεριφερειάρχης  Καστοριάς κ. Σωτήρης  Αδαμόπουλος πραγματοποίησε επιτόπου επίσκεψη την Τρίτη 2 Απριλίου στην είσοδο της Πενταβρύσου και ενημερώθηκε από τον υπεύθυνο επιβλέποντα του έργου για την πορεία των εργασιών.

Πρόκειται για έργο συνολικού προϋπολογισμού 550.000 € και περιλαμβάνει εργασίες ασφαλτόστρωσης στις κάτωθι περιοχές:

•    Επαρχιακή Οδό Λαχανόκηποι προς Αυγή
•    Είσοδο Πενταβρύσου
•    Επαρχιακή Οδό Καλοχωρίου προς Κάτω Πτεριά και
•    Επαρχιακή Οδό Νεστορίου προς Πεύκο


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ