"


Η Κατερίνα Σπύρου με την «Ενέργεια για τον Δήμο Καστοριάς» στην Πυροσβεστική Υπηρεσία


Στο πλαίσιο της  ατζέντας  των  προγραμματισμένων επισκέψεων της  σε φορείς  και παράγοντες του Δήμου Καστοριάς,  η Υποψήφια Δήμαρχος της Δημοτικής Κίνησης «Ενέργεια για τον


Δήμο Καστοριάς» κα. Κατερίνα Σπύρου, συνοδευόμενη από τον Υποψήφιο  Δημοτικό   Σύμβουλο κ. Εμμανουήλ Κομπογιάννη, συναντήθηκε με τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κ. Κωνσταντίνο Τσαλίκη, τον Αντιπρόεδρο της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Δυτικής Μακεδονίας, κ. Απόστολο Τοψή και μέλη του Δ.Σ. Στην συνάντηση το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στην  άμεση παραχώρηση οικοπέδου για την μετεγκατάσταση της Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος  σε νέες κτιριακές εγκαταστάσεις.

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ