"


Γνωρίστε το πρόγραμμα επιχειρηματικότητας "EIT Digital Venture" - Οι αιτήσεις έχουν ανοίξει

Μετά την επιτυχημένη πρώτη διοργάνωση στην περιοχή των Βαλκανίων το 2018, το EIT Digital Venture Program, μια δράση υποστήριξης της επιχειρηματικότητας για νεοφυείς ομάδες


που δραστηριοποιούνται στον τομέα της τεχνολογίας, αλλά βρίσκονται ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο, φέτος υλοποιείται σε 19 ευρωπαϊκές χώρες.

Πρόκειται για έναν accelerator, που υλοποιείται από το Found.ation και είναι σχεδιασμένος ειδικά για να βοηθήσει τις νέες startups:

−να αναπτύξουν και να ολοκληρώσουν το προϊόν τους σε στάδιο λειτουργικού πρωτοτύπου (MVP) με τη βοήθεια έμπειρων μεντόρων από την ομάδα του Found.ation και το δίκτυο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Έρευνας και Τεχνολογίας, και

−να δώσουν νομική υπόσταση στην εταιρεία τους.

Προσφέρει:

−Χρηματοδότηση 15.000 ευρώ ανά εταιρεία, που παρέχεται από το EIT Digital για τη διάρκεια του προγράμματος (5.000 ευρώ στην εκκίνηση του προγράμματος και 10.000 ευρώ στην ολοκλήρωσή του)

−Υποστήριξη από ειδικούς για την ανάπτυξη και την ολοκλήρωση του MVP τους

−Εκπαίδευση στον επιχειρηματικό τρόπο σκέψης κατά τη διάρκεια ενός διήμερου Bootcamp.

Δομή και βασικό χρονοδιάγραμμα του προγράμματος

Δέκα επιλεγμένες ομάδες θα λάβουν μέρος σε ένα διήμερο Bootcamp που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις αρχές Ιουνίου 2019, όπου θα παρακολουθήσουν ενδιαφέρουσες ομιλίες και χρήσιμα εκπαιδευτικά workshops. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει μια περίοδος 6 εβδομάδων, κατά τη διάρκεια της οποίας οι ομάδες θα έχουν το χρόνο να αναπτύξουν το προϊόν τους και να ετοιμάσουν την παρουσίασή τους, λαμβάνοντας επίσης πολύτιμη καθοδήγηση από έμπειρους mentors. Η συγκεκριμένη φάση του προγράμματος πραγματοποιείται εξ αποστάσεως.

Οι ομάδες θα πρέπει να πραγματοποιήσουν την τελική τους παρουσίαση στις αρχές Ιουλίου 2019, με φυσική παρουσία στην Αθήνα, ενώπιον της κριτικής επιτροπής.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται τον Σεπτέμβριο και οι ομάδες θα πρέπει να έχουν διεκπεραιώσει τη διαδικασία σύστασης της εταιρείας τους μέχρι τότε, προκειμένου να λάβουν τη χρηματοδότηση.

Ακόμη, αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν νέοι επιχειρηματίες από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Αλβανία και την Κύπρο, με ομάδες που δεν έχουν ακόμη προχωρήσει σε νομική σύσταση εταιρείας.Το πρόγραμμα εστιάζει στην καινοτομία, και έτσι οι ομάδες θα πρέπει να κάνουν χρήση βαθιά τεχνολογικών εργαλείων και λύσεων. Οι ομάδες θα πρέπει επίσης να αποτελούνται από μέλη με αλληλοσυμπληρούμενες ικανότητες, τόσο τεχνολογικές όσο και διοικητικές.

Το πρόγραμμα εστιάζει σε 5 τομείς της αγοράς:

    Ψηφιακή βιομηχανία
    Ψηφιακές πόλεις
    Ψηφιακή υγεία/ευεξία
    Ψηφιακές υποδομές
    Ψηφιακή οικονομία.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Όλες οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στην αγγλική γλώσσα μέσα από την πλατφόρμα https://fondazioneeitdigitalitaly.submittable.com/submit/.

Η προθεσμία για τη λήξη υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 5 Μαΐου 2019 και ώρα 23:59:00 CEST (22:59:00 ώρα Ελλάδος). Οι ομάδες δεσμεύονται να παρέχουν μετοχικό κεφάλαιο 5% της εταιρείας που θα ιδρύσουν ως αποτέλεσμα της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να επισκεφτούν τη σελίδα του προγράμματος https://www.eitdigital.eu/ ή να επικοινωνήσουν με την ομάδα του Found.ation στο email info@thefoundation.gr

Πηγή: blog.xe.gr
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ