"


Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας των Βρεφικών Σταθμών της Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ»

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς στις 26 Μαρτίου 2019 έλαβε την 75/19 Κανονιστική απόφασή του με θέμα: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας των Βρεφικών Σταθμών της Κοινωφελούς


Επιχείρησης Δήμου Καστοριάς «ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ», σύμφωνα με το ΦΕΚ 4249/Β΄/05-12-17»

Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση το Δ.Σ.

αποφασίζει  ομόφωνα

Εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βρεφικών Σταθμών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καστοριάς «ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ», σύμφωνα με το ΦΕΚ 4249/Β΄/05-12-17.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς
Ιωάννης Τόμου
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ