Δήμος Καστοριάς: 5η Τακτική συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής


Σας προσκαλούμε τη Μ. Δευτέρα 22 Απριλίου 2019 και ώρα 11:00, να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς

(αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα:

1

Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής ή μουσικών οργάνων καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Τ. Κ. Καλοχωρίου.

2

Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής ή μουσικών οργάνων καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Τ. Κ. Πενταβρύσου.


Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Καπρής Δημήτριος


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ