Δήμος Άργους Ορεστικού: Τακτική Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου τη Δευτέρα


Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 22 Απριλίου 2019,

και ώρα 20:30 στο Δημαρχείο του Δήμου, με αντικείμενο τη λήψη απόφασης στα θέματα της ακόλουθης Ημερήσιας Διάταξης:

α/α
ΘΕΜΑ

1
Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που διεξήχθησαν από τις 25/02/2019 έως και τις 09/04/2018.

2
Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Επέκταση δικτύου ύδρευσης πόλης Άργους Ορεστικού στην περιοχή του ΔΑΚ Άργους Ορεστικού».

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

3
Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Επέκταση δικτύου ύδρευσης Κωσταραζίου στην περιοχή Καραμπίνα έως μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων».

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

4
Έγκριση παράτασης στην προθεσμία περαίωσης του έργου: «Βελτιώσεις χώρων νεκροταφείων Δήμου Άργους Ορεστικού 2018»

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

5
Συμμετοχή του Δήμου στην ίδρυση και λειτουργία ενεργειακής κοινότητας.

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

6
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Καστοριάς Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

7
Καθορισμός χώρου για τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής.

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

8
Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικονομικού έτους 2019.

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

9
Έγκριση μετακινήσεων αιρετών.

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

10
Αποδοχή επιχορηγήσεων και έγκριση της 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019.

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Χατζηκυριακίδης.

11
Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου κατά το τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2019.

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Χατζηκυριακίδης.

12
Έκπτωση αναδόχου της προμήθειας: «Προμήθεια  ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Άργους Ορεστικού και των Νομικών Προσώπων του Δήμου 2018» και απευθείας ανάθεση για το υπόλοιπο της σύμβασης.

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Χατζηκυριακίδης.

13
Καθορισμός μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) στις  οικογένειες των φιλοξενούμενων παιδιών στους παιδικούς  σταθμούς του Δήμου.

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Χατζηκυριακίδης.

14
Επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων του Δήμου (ΠΑΟΚ Κωσταραζίου) - εξειδίκευση πίστωσης.

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Χατζηκυριακίδης.

15
Επιχορήγηση εκκλησιών του Δήμου (ΝΠΔΔ) - εξειδίκευση πίστωσης.

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Χατζηκυριακίδης.

16
Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη εξόδων ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου.

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Χατζηκυριακίδης.

17
Έγκριση απολογισμού-ισολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Παιδείας - Αθλητισμού -Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης του  Δήμου οικονομικού έτους 2016.

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Χατζηκυριακίδης.

18
Καθορισμός αμοιβής νομικών.

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Χατζηκυριακίδης.

19
Καθορισμός θέσεων απασχόλησης πρακτικής άσκησης μαθητείας.

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Χατζηκυριακίδης.

20
Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων - εξειδίκευση πίστωσης.

Εισηγητής: κ. Στέργιος Φιλιάδης.

21
Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη  εξόδων στον Κ.Α. 00.6433 «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών».

Εισηγητής: κ. Στέργιος Φιλιάδης.

22
Ίδρυση τμήματος ένταξης στο 2ο Γυμνάσιο Άργους Ορεστικού.

Εισηγητής: κ. Στέργιος Φιλιάδης.

23
Έγκριση παραχώρησης χρήσης δημοτικών χώρων για τη διενέργεια εκδηλώσεων.

Εισηγητής: κ. Στέργιος Φιλιάδης.

24
Καθορισμός των χώρων υπαίθριας προβολής πολιτικών μηνυμάτων και διάθεσή τους  κατά την προεκλογική  περίοδο των αυτοδιοικητικών εκλογών έτους 2019.

Εισηγητής: κ. Στέργιος Φιλιάδης.

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι, οι πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των κοινοτήτων μπορούν  να προσέρχονται στο δημοτικό κατάστημα και να ενημερώνονται για τα ανωτέρω θέματα   από τον φάκελο του Δημοτικού Συμβουλίου και τις υπηρεσίες του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο   Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αναστάσιος Ξανθόπουλος


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ