"


Δεύτερη δημόσια διαβούλευση για την τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας της "Ανθοκομικής Έκθεσης"


Ο Δήμος Καστοριάς, στο πλαίσιο του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, καλεί σε δεύτερη δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών

και πολίτες, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους για το θέμα που αφορά στην έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας της υπαίθριας αγοράς “Ανθοκομική Έκθεση” στην περιοχή Χλόη – Φουντουκλή, όπως διαμορφώθηκε ύστερα από:

– την παρατήρηση του Εξωραϊστικού – Πολιτιστικού Συλλόγου Χλόη – Φουντουκλή, αναφορικά με την προσθήκη των τυποποιημένων προϊόντων στα πωλούμενα είδη που περιλαμβάνονται στα άρθρα 4 και 7 του Κανονισμού και

– τη συμπλήρωση στα παραπάνω άρθρα του Κανονισμού, των: ζαχαρωδών ειδών, ξηρών καρπών, κτλ, τα οποία είδη, εκ παραδρομής δεν αναφέρθηκαν στην εισήγηση της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, ενώ υπήρχαν στην αρχική απόφαση του Κανονισμού.

Αποστολή παρατηρήσεων ή προτάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: epzkastorias@gmail.com ή στο fax: 24670 24711 (Γραφείο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τηλ. 24673 51163) μέχρι την Τρίτη, 16/4/2019 και ώρα 12:00.
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ