"


ΑΣΕΠ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για 1.128 μόνιμες θέσεις, ενώ έπονται άλλες 138 προσλήψεις εντός ολίγου

Ξεκινά την επόμενη εβδομάδα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων σε δύο προκηρύξεις (1Κ/2019 & 2Κ/2109) του ΑΣΕΠ για την πλήρωση 1.128 μόνιμων θέσεων στο δημόσιο.


Εξάλλου εντός του Απριλίου θα ξεκινήσει η διαδικασία των αιτήσεων και για τρίτη προκήρυξη (3Κ/2019) που θα εκδώσει η Ανεξάρτητη Αρχή και αφορά 76 μόνιμες προσλήψεις προσωπικού σε δημόσιους οργανισμούς.

Αναλυτικότερα:

1) Προκήρυξη 1Κ/2019

Η υποβολή αιτήσεων στην προκήρυξη 1Κ/2019 (ΦΕΚ 6/21-3-2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση δώδεκα (12) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στη Βουλή των Ελλήνων, ξεκινούν:

Στις 8 Απριλίου 2019 ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 23 Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00
.

Το ΦΕΚ της προκήρυξης διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

2) Προκήρυξη 2Κ/2019

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις στην προκήρυξη 2Κ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 7/28-3-2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση χιλίων εκατό δεκαέξι (1.116) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας, ξεκινούν:

    Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρχίζει στις 9 Απριλίου ημέρα Τρίτη και λήγει στις 24 Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

    Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 2 Μαΐου ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 17 Μαΐου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαΔΙΑιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα ή κριτήρια που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της προκήρυξης).

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. ή Υ.Ε.). Οι υποψήφιοι της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης μπορούν να συμμετέχουν ταυτόχρονα και για τις θέσεις Δ.Ε. με κωδ. τίτλου 310 και 314 (β΄ και γ΄ επικουρικός πίνακας), με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – σελ. 236 του ΦΕΚ).

3) Προκήρυξη 3Κ/2019

Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να δημοσιευτεί σε ΦΕΚ η προκήρυξη 3Κ/2019 του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα έξι (76) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Με τη δημοσίευση θα οριστεί από το ΑΣΕΠ και ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων, οι οποίες σύμφωνα με πληροφορίες θα ξεκινήσουν εντός του Απριλίου.

Οι θέσεις που θα προκηρυχθούν είναι:

Στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.),
— Tο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) (Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης),
— Την Ιατροδικαστική Υπηρεσία του Κράτους (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων),
— Την Ιερά Μητρόπολη Τριφυλίας και Ολυμπίας (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων),
— Τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (Υπουργείο Υγείας),
— Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης,
— Το Επιμελητήριο Λακωνίας (Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης) και την Ελληνική Στατιστική Αρχή.


Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα:

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ: https://www.aftodioikisi.gr/wp-content/uploads/2019/04/%CE%A0%CE%99%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%91%CE%A3-%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D-1.pdf

4) Προκήρυξη 4Κ/2019


Στο Εθνικό Τυπογραφείο απεστάλη για δημοσίευση η προκήρυξη 4Κ/2019 του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξήντα δύο (62) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. – “Enterprise Greece” (Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης).

Η υποβολή των αιτήσεων αναμένεται να ξεκινήσει εντός του Απριλίου ή το αργότερο την πρώτη εβδομάδα του Μάη.

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ: https://www.aftodioikisi.gr/wp-content/uploads/2019/04/%CE%A0%CE%99%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%91%CE%A3-%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D.pdf
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ