"


Αναρτήθηκαν οι καταστάσεις πληρωμής (έτους 2016) για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση στα καπνά

Από το τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και  Κτηνιατρικής, γνωστοποιείται  ότι την Τρίτη 9-4-2019, αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων της


ΔΑΟΚ Καστοριάς, η κατάσταση πληρωμής των δικαιούχων του ανωτέρω προγράμματος έτους 2016, για την Π.Ε. Καστοριάς.

Οι ενστάσεις μπορούν να υποβάλλονται από τους δικαιούχους εντός 5 (πέντε) εργάσιμων ημερών στην γραμματεία της ΔΑΟΚ (γρ.2) Καστοριάς, δηλ. από την ημερομηνία της πρώτης ανάρτησης (09/4/2019), μέχρι και Δευτέρα στις 15/4/2019.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την υπεύθυνο του προγράμματος, κα. Τσούτση Ευπραξία, στο γραφείο 7 της ΔΑΟΚ Καστοριάς, στο τηλ.:  2467350318.
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ