"


5η πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου Δήμου Καστοριάς


Σας προσκαλούμε την Τρίτη, 16 Απριλίου 2019 και ώρα 18:00, να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σε τακτική συνεδρίαση,

για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα:

Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ
ΣΧΕΤΙΚΟ

1.       

Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις.2.       

Επικύρωση Πρακτικών 4ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς.

Εισήγηση Προέδρου Δ.Σ.

3.       

Έγκριση γενόμενης μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα για εκτέλεση υπηρεσίας.

Εισήγηση Δημάρχου

4.       

Έγκριση συμμετοχής Δημάρχου και μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στις Εκδηλώσεις Μνήμης για τους Συντρόφους του Ρήγα Φεραίου, που θα διοργανωθούν στο Δήμο Χίου.

Εισήγηση Δημάρχου

5.       

Στρατηγικός Προγραμματισμός Προσλήψεων χρονικής περιόδου 2020-20123 Δήμου Καστοριάς

Εισήγηση Δημάρχου – Δ/νσης Διοικητικών

6.       

Λήψη απόφασης για την επανεξέταση του αιτήματος της εταιρείας ΑΦΟΙ  ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ Ο.Ε. και τον καθορισμό εκείνων των στοιχείων και τιμολογίων, που στοιχειοθετούν την ύπαρξη εργασιών εκ μέρους της εταιρείας στο ξενοδοχείο “SOURINO”.7.       

Έγκριση 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων 2019 του Δήμου Καστοριάς.

Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

8.       

Έγκριση 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2019 Δήμου Καστοριάς.

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

9.       

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καστοριάς και της εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» για την ωρίμανση – προώθηση και υλοποίηση του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ».

Εισήγηση Δημάρχου

10.   

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 426/18 απόφασης Δ.Σ. με θέμα: «Επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών οικον. έτους 2019 Δήμου Καστοριάς».

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

11.   

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 62/18 απόφασης Δ.Σ. με θέμα: «Καθορισμός τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για τη λειτουργία της παραδοσιακής εμποροπανήγυρης της Μ. Πέμπτης “Νυφοπάζαρο” στη Δ. Κ. Καστοριάς».

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

12.   

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 134/18 απόφασης Δ.Σ. με θέμα: «Καθορισμός τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για τη λειτουργία των εμποροπανηγύρεων Δισπηλιού, Λεύκης και Μεσοποταμίας».

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

13.   

Λήψη γνωμοδοτικής απόφασης, για την παράταση χρονοδιαγράμματος εκπόνησης της μελέτης «ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΓΠΣ) Δ. Ε. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ».

Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

14.   

Λήψη γνωμοδοτικής απόφασης, ως προς τις κατευθύνσεις της Δ/νσης Υ.ΔΟΜ. Καστοριάς και το περιεχόμενο των υποβληθεισών γνωμοδοτήσεων και προτάσεων επί του Β1 Σταδίου της μελέτης ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΓΠΣ) Δ. Ε. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ».

Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

15.   

Έγκριση Κανονιστικής απόφασης για τη λήψη προσωρινών μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας στο πλαίσιο διεξαγωγής αγώνων δρόμου με την επωνυμία «Run Greece», στη Δ. Κ. Καστοριάς.

Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

16.   

Έκδοση Κανονιστικής Απόφασης για την εγκατάσταση κατακόρυφων μέσων σήμανσης για ρύθμιση κυκλοφορίας σε δημοτική οδό της Δ.Κ. Καστοριάς.

Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

17.   

Τροποποίηση της αριθ. 95/18 Κανονιστικής Απόφασης Δ.Σ. με θέμα:  «Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της υπαίθριας αγοράς «Ανθοκομική Έκθεση» στην περιοχή Χλόη – Φουντουκλή».

Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

18.   

Τροποποίηση της αριθ. 18/18 Κανονιστικής Απόφασης Δ.Σ. με θέμα: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας της θρησκευτικής εμποροπανήγυρης της Τοπικής Κοινότητας Δισπηλιού του Δήμου Καστοριάς».

Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

19.   

Λήψη απόφασης για τη διατήρηση ή μη θέσεων των μη λειτουργούντων περιπτέρων στη Δ.Ε. Καστοριάς.

Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

20.   

Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση ειδικών πλαισίων ανάρτησης αγγελτηρίων πένθιμων γεγονότων, στις Δ.Κ. και Τ.Κ. Καστοριάς.

Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

21.   

Έγκριση παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στο ΔΕΔΔΗΕ για την τοποθέτηση επίγειου υποσταθμού.

Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

22.   

Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση ξύλινου δαπέδου (deck) σε χώρο πρασίνου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. (Θέμα εξ’ αναβολής)

Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Γνωμοδότηση Νομικής Υπηρεσίας

23.   

Έγκριση 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2019 του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας & Αθλητισμού Δήμου Καστοριάς.

Απόφαση Διοικ/κού Συμβουλίου Ν. Π.

24.   

Έγκριση 2ης τροποποίησης Ετησίου Σχεδίου Δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καστοριάς “ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ”.

Απόφαση Διοικ/κού Συμβουλίου ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ

25.   

Έγκριση Εισηγητικής Έκθεσης – Αιτήματος χρηματοδότησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καστοριάς “ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ”.

Απόφαση Διοικ/κού Συμβουλίου ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ

26.   

Έγκριση 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2019 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καστοριάς “ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ”.

Απόφαση Διοικ/κού Συμβουλίου ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ

27.   

Λήψη απόφασης για την αξιοποίηση των Καστοριανών Καραβιών ΟΛΥΜΠΙΑ και ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ και του σκάφους ΚΑΡΑΝΟΣ, με σκοπό την τουριστική προβολή και ανάπτυξη του Δήμου.

Απόφαση Διοικ/κού Συμβουλίου ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε.

28.   

Έγκριση παράτασης της δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση του καταργηθέντος Δημοτικού Σχολείου Μανιάκων στον Εξωραϊστικό Σύλλογο Μανιάκων για την στέγαση δανειστικής βιβλιοθήκης.

Απόφαση Δ.Ε.Π.

29.   

Έγκριση παράτασης της δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση του καταργηθέντος Δημοτικού Σχολείου Πενταβρύσου, στο Σύλλογο «Παπαδοπούλειος Βιβλιοθήκη Πενταβρύσου».

Απόφαση Δ.Ε.Π.

30.   

Λήψη γνωμοδοτικής απόφασης επί της πρότασης για την ίδρυση Τμημάτων Ένταξης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς.

Απόφαση Δ.Ε.Π.

31.   

Λήψη γνωμοδοτικής απόφασης επί της πρότασης για την ίδρυση Τμημάτων Ένταξης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς.

Απόφαση Δ.Ε.Π.

32.   

Λήψη απόφασης για τη μεταστέγαση του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου Καστοριάς, στο κτίριο του 2ου Γυμνασίου Καστοριάς.

Απόφαση Δ.Ε.Π.

33.   

Λήψη απόφασης για την ποσοστιαία κατανομή των αναμενόμενων πιστώσεων από τους ΚΑΠ έτους 2019, στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καστοριάς.

Απόφαση Δ.Ε.Π.

34.   

Έγκριση διοργάνωσης του 4ου Φεστιβάλ της Αυλής Δήμου Καστοριάς – Έγκριση δαπανών.

Εισήγηση Αντιδ/ρχου

Λ.Παπαδημητρίου

35.   

Εγκριση συνδιοργάνωσης του προγράμματος ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ με την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και του προγράμματος ERASMUS με το 5ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς.

Εισήγηση Αντιδ/ρχου

Λ.Παπαδημητρίου

36.   

Έγκριση εκμίσθωσης χωρίς δημοπρασία (άρθρο 196, § 2 του Ν.4555/18) του αναψυκτηρίου στη θέση Δασάκι της Δ. Κ. Μεσοποταμίας, στο Σύλλογο Φίλων του Περιβάλλοντος Μεσοποταμίας.

Εισήγηση Αντιδ/ρχου Ε. Στεργιόπουλου

37.   

Έγκριση παραχώρησης χώρου Γραφείου στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, χώρου για τη στέγαση του γραφείου ενημέρωσης και υποστήριξης δανειοληπτών στο Δήμο μας.

Εισήγηση Αντιδ/ρχου Ε.Στεργιόπουλου

38.   

Έγκριση επιχορήγησης του Αθλητικού Ομίλου Αντισφαίρισης Καστοριάς (Α.Ο.Α.Κ.) για τη διοργάνωση επετειακής εκδήλωσης.

Εισήγηση Αντιδ/ρχου Ε.Στεργιόπουλου

39.   

Λήψη απόφασης για την καταβολή ή μη αποζημιώσεων εκ μέρους του Δήμου Καστοριάς, σε ιδιοκτήτες παραχωρηθεισών εκτάσεων, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑΣ – ΜΕΛΙΣΣΟΤΟΠΟΥ».

Εισήγηση Αντιδ/ρχου Ε.Στεργιόπουλου –

Γνωμοδότηση Νομικής Υπηρεσίας

40.   

Λήψη απόφασης εξουσιοδότησης του Δημάρχου Καστοριάς για την υπογραφή πράξης ανάληψης γραμματίου, που παρακατατέθηκε από την  εταιρία Τ.Α.Ρ. (TRANS ADRIATIC PIPELINE AG), σε Συμβολαιογράφο Περ/ρειας Ειρηνοδικείου Καστοριάς, με δικαιούχο απόδοσης το Δήμο Καστοριάς, και με αιτία τη «δουλεία διόδου».

Εισήγηση Αντιδ/ρχου Ε.Στεργιόπουλου –

Γνωμοδότηση Νομικής Υπηρεσίας

41.   

Έγκριση επιχορήγησης του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Καστοριάς (Ι.Ο.Κ.) για τη διοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης – αγώνων ιστιοδρομίας.

Εισήγηση Αντιδ/ρχου

Ά. Πετσάλνικου

42.   

Έγκριση συμμετοχής Δήμου Καστοριάς στην 44η Διεθνή Έκθεση Γούνας – Έγκριση δαπανών.

Εισήγηση Αντιδ/ρχου

Ά. Πετσάλνικου

43.   

Έγκριση  πραγματοποίησης μουσικής εκδήλωσης στον Άνω Κρανιώνα Κορεστείων – Έγκριση  δαπανών.

Εισήγηση Αντιδ/ρχου

Ά. Πετσάλνικου

44.   

Έγκριση συνδιοργάνωσης με το Σύλλογο «Φίλων Περιβάλλοντος Μανιάκων», μουσικής εκδήλωσης στο πλαίσιο της δράσης «Black Mountain» – Έγκριση  δαπανών.

Εισήγηση Αντιδ/ρχου

Ά. Πετσάλνικου

45.   

Έγκριση  συνδιοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης,  με τον Α.Γ.Σ. Μαυροχωρίου «Γράμμος» – Έγκριση δαπανών.

Εισήγηση Αντιδ/ρχου

Ά.Πετσάλνικου

46.   

Έγκριση  συνδιοργάνωσης  αθλητικών δραστηριοτήτων, με το Ναυτικό Όμιλο Καστοριάς – Έγκριση δαπανών.

Εισήγηση Αντιδ/ρχου

Ά.  Πετσάλνικου

47.   

Έγκριση επιχορήγησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Πολυκάρπης «Δημιουργία», ενόψει της διοργάνωσης των εκδηλώσεων «Στο ρυθμό της λίμνης».

Εισήγηση Αντιδ/ρχου

Ά. Πετσάλνικου

48.   

Έγκριση  επιχορήγησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Μαυροχωρίου, ενόψει της διοργάνωσης της «4ης Συνάντησης Αποδήμων Καστοριανών».

Εισήγηση Αντιδ/ρχου

Ά.Πετσάλνικου

49.   

Έγκριση  επιχορήγησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Τοιχιού  ενόψει της διοργάνωσης – αναβίωσης του εθίμου «της κούνιας» .

Εισήγηση Αντιδ/ρχου

Ά.Πετσάλνικου

50.   

Έγκριση  επιχορήγησης του Συλλόγου Πετοσφαίρισης & Πετοσφαίρισης στην Άμμο (ΣΠΠΑΚ) Καστοριάς, ενόψει της διοργάνωσης αγώνων beach volley.

Εισήγηση Αντιδ/ρχου

Ά.Πετσάλνικου

51.   

Καθορισμός χρόνου διεξαγωγής των εμποροπανηγύρεων στις Τ. Κ. Δισπηλιού, Λεύκης και Δ. Κ. Μεσοποταμίας – Συγκρότηση Επιτροπών Διαχείρισης Εμποροπανηγύρεων.

Εισήγηση Αντιδ/ρχου

Α. Στούμπα

52.   

Έγκριση φιλοξενίας κτηνιάτρων, μελών της Εθελοντικής Δράσης  Κτηνιάτρων Ελλάδας  (ΕΔΚΑ) – Έγκριση δαπανών.

Εισήγηση Αντιδ/ρχου

Α. Στούμπα

53.   

Χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος από το δημοτικό υδατόπυργο στη θέση «Σαντόβι» της Τ.Κ. Τοιχιού, για την άρδευση αγροτεμαχίου μηλοκαλλιέργειας.

Εισήγηση Αντιδ/ρχου

Α. Στούμπα

54.   

Λήψη απόφασης για την παραχώρηση και διατήρηση τάφων «ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ».

Πρακτικό Γνωμοδοτικής Επιτροπής

55.   

Έγκριση της υπ’ αριθ. 4/19 απόφασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με θέμα: «Εξέταση της Αίτησης Συμβιβασμού του Βασιλείου Τσάμη , που κατατέθηκε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης κατά της υπ’ αριθ. πρωτ. 27640/12-12-2018 απόφασης επιβολής προστίμου, για παράβαση του άρθρου 24 Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Καστοριάς».

Πρακτικό Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών

56.   

Έγκριση της υπ’ αριθ. 5/19 απόφασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με θέμα: «Εξέταση της Αίτησης Συμβιβασμού της Φωτεινής  Τσάμη , που κατατέθηκε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης κατά της υπ’ αριθ. πρωτ. 27641/12-12-2018 απόφασης επιβολής προστίμου, για παράβαση του άρθρου 24 Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Καστοριάς».

Πρακτικό Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών

57.   

Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Καστοριάς στη Γενική Συνέλευση της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.

¾

58.   

Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Καστοριάς στη Γενική Συνέλευση της Μονομετοχικής Δημοτικής Επιχείρησης ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε.

¾

59.   

Διαγραφή ή μη οφειλών.

Εισήγηση Δ/νσης

Οικ/κών Υπ/σιών

60.   

Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών Δήμου Καστοριάς.

Εισήγηση Δ/νσης

Οικ/κών Υπ/σιών

61.   

Εξέταση Ένστασης της Κ/ξίας «ΑΚΡΟΛΙΘΟΣ ΑΤΕ – ΔΑΒΟΥΛΟΣ ΑΤΕ», κατά της αριθ. πρωτ. 4067/12-3-2019 Ειδικής Διαταγής της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών.

Εισήγηση Δ/νσης

Τεχνικών Υπ/σιών

62.   

Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής έργου.

Εισήγηση Δ/νσης

Τεχνικών Υπ/σιών

63.   

Έγκριση εκκίνησης της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ Ο.Α.Κ.Α. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ».

Εισήγηση Δ/νσης

Τεχνικών Υπ/σιών

64.   

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου με τίτλο: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ».

Εισήγηση Δ/νσης

Τεχνικών Υπ/σιών

65.   

Έγκριση πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΕΝΝΙΣ ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ».

Εισήγηση Δ/νσης

Τεχνικών Υπ/σιών

66.   

Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής – οριστικής παραλαβής έργων.

Εισήγηση Δ/νσης

Τεχνικών Υπ/σιών

67.   

Αντικατάσταση μέλους – εκπροσώπου Ένωσης Γονέων Δήμου Καστοριάς, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καστοριάς.

Σχετικό έγγραφο

68.   

Αντικατάσταση μέλους – εκπροσώπου Ένωσης Γονέων Δήμου Καστοριάς, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καστοριάς.

Σχετικό έγγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ιωάννης Τόμου
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ