"


2η ευκαιρία για τα αυθαίρετα - Ποιά αυθαίρετα αφορά η παράταση προθεσμίας με την έκπτωση προστίμων

Αποσαφήνιση της διαδικασίας και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα εγκρίσεων ή μη για την τακτοποίηση αυθαιρέτων σε παραδοσιακούς και ιστορικούς οικισμούς κάτω των 2.000


κατοίκων, διατηρητέα κτίρια και νεότερα μνημεία περιλαμβάνει τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Περιβάλλοντος με στόχο να ξεμπλοκάρει μια ήδη προβλεπόμενη διαδικασία, η οποία όμως προχωρούσε με ιδιαίτερα αργούς ρυθμούς.

Αναλυτικά η τροπολογία προβλέπει τα εξής:

- Παράταση στην προθεσμία υπαγωγής αυθαιρέτων στον νόμο περί τακτοποίησης με μείωση προστίμου 10% έως τις 10 Μαΐου. Το πρόστιμο αυξάνεται κατά 10% αν το αυθαίρετο υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου έπειτα από αυτή την ημερομηνία.

- Επανακαθορισμό των διαδικασιών τακτοποίησης αυθαιρέτων σε παραδοσιακούς οικισμούς και προστατευόμενες περιοχές και παροχή έκπτωσης 20% στο πρόστιμο για τις δηλώσεις που θα γίνουν έως τη λήξη του νόμου στις 8 Νοεμβρίου 2019.

- Παράταση έξι μηνών έως τις 3 Νοεμβρίου 2019 για την ολοκλήρωση των υπαγωγών αυθαιρέτων του νόμου 4178/2013 οι οποίες δεν μεταφέρονται στον τρέχοντα νόμο περί τακτοποίησης. Η παράταση αποτελούσε αίτημα του τεχνικού κόσμου, καθώς η προηγούμενη προθεσμία έληγε στις 3 Μαΐου και υπήρχε μεγάλος φόρτος, δεδομένης και της παράλληλης διαδικασίας κτηματογράφησης.

- Εισαγωγή διαδικασίας διαμεσολάβησης στην περίπτωση που υπάρχει διαφωνία με το πόρισμα του ελεγκτή δόμησης κατά τη διαδικασία ελέγχου των δηλώσεων υπαγωγής. Ο κύριος του ακινήτου θα μπορεί να αιτηθεί από το αρμόδιο γραφείο του ΤΕΕ τον ορισμό διαμεσολαβητή για την εξέταση της υπόθεσης και την επίλυση της διαφωνίας.

- Παρατείνεται η ισχύς όλων των οικοδομικών αδειών χωρίς τον προβλεπόμενο περιορισμό έκδοσής τους. Αφορούν σε κτίρια ή εγκαταστάσεις του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, και ΝΠΙΔ που ανήκουν στο Δημόσιο και εποπτεύονται από το κράτος ή των ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού ή σε κτίρια που οι μελέτες τους είναι προϊόν αρχιτεκτονικού διαγωνισμού.

- Η απαιτούμενη για την αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας αυτοψία θα διενεργείται από ελεγκτή δόμησης και όχι από τις Πολεοδομίες.

Ειδικά σε ό, τι αφορά τον καθορισμό της νέας διαδικασίας για την υπαγωγή στον νόμο περί τακτοποίησης των αυθαίρετων σε παραδοσιακούς οικισμούς, προστατευόμενες περιοχές και διατηρητέα κτίρια, προβλέπονται συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και μια μικτή επιτροπή γνωμοδότησης των υπουργών Πολιτισμού και Περιβάλλοντος- αντί για δύο ξεχωριστές.

Πηγή: enikos.gr
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ