"


Π.Ε.Δ.- Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Μακεδονίας,

την Τρίτη 26  Μαρτίου 2019 και ώρα 12.00 π.μ.  στα γραφεία της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας στην οδό Φον Καραγιάννη 1-3 (3ος Όροφος ΑΝΚΟ Α.Ε.) στην Κοζάνη, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην ΤΑ-Τροποποιήσεις επί του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ»
2. Συγκρότηση Περιφερειακής Ομάδας Εργασίας Δήμων (ΠΟΕΔ) από την ΕΕΤΑΑ
3. Έγκριση πινάκων εκτιμήσεων και μεσοπρόθεσμων προβλέψεων της ΠΕΔ ΔΜ 2019-2023
4. Πρωτογενή αιτήματα
5. Ορισμοί εκπροσώπων
6. Εγκρίσεις δαπανών και από εκτός έδρας μετακινήσεις
7. Εγκρίσεις μετακινήσεων
8. Ενημερώσεις - Διάφορα

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ
Δήμαρχος Φλώρινας
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ