"


ΟΑΕΔ: Tο νέο επιχειρησιακό μοντέλο κατά της ανεργίας

Σε 10 πυλώνες θα κινείται το νέο επιχειρησιακό μοντέλο του ΟΑΕΔ που θα εστιάζει στην ανάλυση των χαρακτηριστικών και των προσόντων


των ανέργων (profiling) και στην υποστήριξή τους στην διαδικασία αναζήτησης της κατάλληλης εργασίας.

Τους πυλώνες – άξονες του στρατηγικού σχεδιασμού, ο ΟΑΕΔ τους σχεδίασε έχοντας ως κίνητρο την συνεχιζόμενη αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών καθώς και την ενδυνάμωση του θεσμικού ρόλου του Οργανισμού στη λειτουργία της αγοράς εργασίας.

Δείτε που θα εστιάζουν οι νέες πολιτικές του ΟΑΕΔ:

  • Αναδιοργάνωση των ΚΠΑ2 (Νέοι ρόλοι, νέες πρακτικές, παρακολούθηση δεικτών επίδοσης)

  • Call Center: Παρέχει άμεση και αξιόπιστη πληροφόρηση στο σύνολο των συναλλασσόμενων με τις κεντρικές, περιφερειακές και τοπικές υπηρεσίες του Οργανισμού σε όλη την χώρα

  • Νέο Portal: Η εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρονικής αναζήτησης θέσεων εργασίας, η σύζευξη προσφοράς – ζήτησης καθώς και η βελτίωση του ιστοτόπου με σκοπό την καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες των διαφορετικών κατηγοριών χρηστών

  • Ανάλυση Προφίλ – Κατηγοριοποίηση – Συμβουλευτική: Νέα μεθοδολογία στην ανάλυση των εγγεγραμένων ανέργων και η κατηγοριοποίησή τους με βάση την παροχή κατάλληλων και εξειδικευμένων υπηρεσιών

  • Βελτίωση Σχέσεων με Εργοδότες: Προσέγγιση εργοδοτών με νέο πλέγμα μέτρων (μονάδα μεγάλων επιχειρήσεων, εργασιακοί σύμβουλοι, συνεργασίες κ.α.)

  • Απλοποίηση διαδικασιών

  • Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (ΕΠΑ): Βελτίωση αποτελεσματικότητας μέσω καλύτερου σχεδιασμού, στόχευσης και υλοποίησης των προγραμμάτων. Δείτε το αντίστοιχο -πιλοτικό- πρόγραμμα της Ελευσίνας

  • Εκπαίδευση/Επιμόρφωση προσωπικού

  • Νέο μοντέλο διοίκησης και δείκτες επίδοσης

  • Ανάπτυξη ψηφιακής στρατηγικής

Πηγή: workenter.gr
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ