"


ΕΛΓΑ: Kοινοποίηση πορισμάτων εκτιμήσεων και επανεκτιμήσεων ζημιών για το Δήμο Καστοριάς


Σας ενημερώνουμε ότι παραλήφθηκαν από τους αρμόδιους ανταποκριτές ΕΛ.Γ.Α. του Δήμου Καστοριάς

οι πίνακες Εκτιμήσεων και Επανεκτιμήσεων Ζημιών για τα παρακάτω ζημιογόνα αίτια:

Τ.Κ. Μεταμόρφωσης: ΠΑΓΕΤΟΣ  της 08/04/2017 (ΠΙΝΑΚ. ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗΣ)
Τ.Κ. Μεταμόρφωσης: ΠΑΓΕΤΟΣ της 23/04/2017 (ΠΙΝΑΚ. ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗΣ)
Τ.Κ. Μεταμόρφωσης: ΧΑΛΑΖΙ της 10/05/2018
Τ.Κ. Μεταμόρφωσης: ΧΑΛΑΖΙ της 31/05/2018

Τ.Κ. Τοιχιού: ΧΑΛΑΖΙ της 04/05/2018
Τ.Κ. Τοιχιού: ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 15/06/2018
Τ.Κ. Τοιχιού: ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 26/06/2018

Δ.Κ. Μανιάκων: ΧΑΛΑΖΙ της 28/04/2018

Τ.Κ. Χιλιοδένδρου: ΧΑΛΑΖΙ της 28/04/2018
Τ.Κ. Χιλιοδένδρου: ΧΑΛΑΖΙ της 20/05/2018
Τ.Κ. Χιλιοδένδρου: ΧΑΛΑΖΙ της 13/06/2018

Τ.Κ. Ομορφοκκλησιάς: ΧΑΛΑΖΙ της 23/07/2018

Τ.Κ. Πενταβρύσου: ΠΛΗΜΜΥΡΑ της 31/05/2018
Τ.Κ. Πενταβρύσου: ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 28/06/2018

Τ.Κ. Ιεροπηγής: ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 28/06/2018

Τ.Κ. Λεύκης: ΧΑΛΑΖΙ της 08/07/2018

Τ.Κ. Κορομηλιάς: ΧΑΛΑΖΙ της 08/07/2018

Τ.Κ. Κορησού: ΧΑΛΑΖΙ της 23/07/2018
Τ.Κ. Κορησού: ΧΑΛΑΖΙ της 31/05/2018

Οι παραγωγοί μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία των ανταποκριτών προκειμένου να πληροφορηθούν σχετικά. Όσοι από τους παραγωγούς δεν συμφωνούν με τα πορίσματα εκτίμησης μπορούν να υποβάλλουν ένσταση μέχρι και 18/03/2019. Τα πορίσματα επανεκτίμησης είναι οριστικά.
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ