"


Δήμος Καστοριάς: Η απάντηση στις αμφιβολίες που έχουν δημιουργηθεί σχετικά με την ποιότητα του νερού


Οι μετρήσεις που πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την ποιότητα του νερού του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Καστοριάς


αποτελούν απάντηση σε υποκειμενικές απόψεις από όπου και εάν εκφράζονταιαυτές.

Η ποιότητα του ύδατος πληροί όλες τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας.

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ