"


Δήμος Άργους Ορεστικού: Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου


Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2019,

και ώρα 20:00 στο Δημαρχείο του Δήμου, με αντικείμενο τη λήψη απόφασης στα θέματα της ακόλουθης Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ

1

Λήψη δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και έγκριση των όρων του.
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

2

Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στον Άξονα Προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας».
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

3

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην επικείμενη έκτακτη γενική συνέλευση της Αναπτυξιακής Καστοριάς Α.Ε. Ο.Τ.Α.
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

4

Έγκριση του 2ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Δημιουργία δύο (2) νέων τμημάτων Βρεφικής φροντίδας δυναμικότητας 12 βρεφών έκαστο, στον Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου Άργους Ορεστικού (οδός Ολυμπιάδος 16)»
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

5

Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης με τίτλο: «Μελέτες έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στον ποταμό Αλιάκμονα (τοπογραφική μελέτη, υδραυλική μελέτη ανομοιόμορφης ροής, περιβαλλοντική μελέτη) από τη συμβολή με τον παραπόταμο Στραβοπόταμο (Γκαλέσοβο) έως τη γέφυρα της Αμμουδάρας.
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

6

Έγκριση μετακινήσεων αιρετών.
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

7

Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού για την περίοδο 2020-2023.
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Χατζηκυριακίδης

8

Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες (πυρασφάλεια) για το 2019.
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Χατζηκυριακίδης

9

Πρόσληψη προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια (Ν.4071/2012).
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Χατζηκυριακίδης

10

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών.
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Χατζηκυριακίδης.

11

Επιχορήγηση - εξειδίκευση πιστώσεων αθλητικών συλλόγων του Δήμου.
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Χατζηκυριακίδης.

12

Συγκρότηση επιτροπής για την κατάρτιση ετήσιου Μητρώου Αρρένων του Δήμου.
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Χατζηκυριακίδης.

13

Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη των εξόδων οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων.
Εισηγητής: κ. Στέργιος Φιλιάδης.

14

Παραχώρηση δημοτικού χώρου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς για κατάχωση αρχαιολογικού υλικού.
Εισηγητής: κ. Στέργιος Φιλιάδης.

15

Έγκριση εγγραφής παιδιών στη δύναμη των φιλοξενούμενων νηπίων σε παιδικούς σταθμούς του Δήμου.
Εισηγητής: κ. Στέργιος Φιλιάδης.

16

Έγκριση διακοπής φιλοξενίας παιδιών  από τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου.
Εισηγητής: κ. Στέργιος Φιλιάδης.

17

Έγκριση παραχώρησης χρήσης δημοτικών χώρων για τη διενέργεια εκδηλώσεων.
Εισηγητής: κ. Στέργιος Φιλιάδης.

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι, οι πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των κοινοτήτων μπορούν  να προσέρχονται στο δημοτικό κατάστημα και να ενημερώνονται για τα ανωτέρω θέματα   από τον φάκελο του Δημοτικού Συμβουλίου και τις υπηρεσίες του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο   Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αναστάσιος Ξανθόπουλος
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ