"


Άργος Ορεστικό: Ποιοι μπορούν να προσέρχονται στο Κέντρο Κοινότητας για το στεγαστικό επίδομα ενοικίου

Σχετικά με το στεγαστικό επίδομα ενοικίου, το Κέντρο Κοινότητας Άργους Ορεστικού ενημερώνει ότι,

από αύριο Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019, θα δέχεται αποκλειστικά και μόνο τους αλλοδαπούς, τις μονογονεϊκές οικογένειες και όσους χρειαστούν επικαιροποίηση των στοιχείων τους (π.χ. πιστοποιητικό γάμου, ληξιαρχική πράξη γέννησης, ληξιαρχική πράξη θανάτου κ.α.), προκειμένου να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Δήλωση και αποδοχή του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου συμβολαίου. Το μισθωτήριο θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για το σύνολο της περιόδου χορήγησης του επιδόματος.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Το ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ θα πρέπει να έχει υποβληθεί ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ προ εξαμήνου.

2. Αριθμός παροχής ΔΕΗ να είναι στο όνομα του ιδιοκτήτη και έως τις 31/12/2019 ΠΡΕΠΕΙ να γίνει στο όνομα του ενοικιαστή

3. Ταυτότητες για ομογενείς / διαβατήρια και άδειες διαμονής σε ισχύ για αλλοδαπούς ή βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος για ανανέωσή της

4. Επικαιροποίηση στοιχείων για σύνθεση νοικοκυριού αν δεν υπάρχει στις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις:
α. πιστοποιητικό γάμου
β. Ληξιαρχική πράξη θανάτου
γ. Πιστοποιητικό γέννησης
δ. Άλλο
4. Ε1 και Εκκαθαριστικό

5. Μονογονεϊκή οικογένεια τρόποι απόδειξης:
α. Δικαστική απόφαση για επιμέλεια τέκνων
β. Σχετική συμβολαιογραφική πράξη για προσωρινή ή μόνιμη επιμέλεια τέκνων

6. ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και IBAN του αιτούντος ή ως συνδικαιούχος

7. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό ζητηθεί από τον/την εξουσιοδοτημένο/η υπάλληλο του Κέντρου Κοινότητας για την κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

8. Έντυπο συναίνεσης υπογεγραμμένο από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού και θεωρημένα από το ΚΕΠ για το γνήσιο της υπογραφής

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2467351312 / 2467351315.
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ