Άργος Ορεστικό: Αύριο η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2019, και ώρα 20:00 στο Δημαρχείο του Δήμου, με αντικείμενο τη λήψη απόφασης στο θέμα της ακόλουθης Ημερήσιας Διάταξης:

Α/Α
   
ΘΕΜΑ
1

Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου για το οικονομικό έτος 2017.

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Χατζηκυριακίδης.

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι, οι πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των κοινοτήτων μπορούν  να προσέρχονται στο δημοτικό κατάστημα και να ενημερώνονται για τα ανωτέρω θέματα   από τον φάκελο του Δημοτικού Συμβουλίου και τις υπηρεσίες του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο   Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ