"


3η πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Δήμος Καστοριάς)


Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 και ώρα 11:00, να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σε τακτική συνεδρίαση,

για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα:

1
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έκδοση Κανονιστικής Απόφασης για τη λήψη μέτρων προστασίας και ρύθμισης κυκλοφορίας σε τμήμα της οδού Χριστοπούλου, στη Δ. Κ. Καστοριάς, λόγω κατάρρευσης διατηρητέου κτίσματος.

2
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έκδοση Κανονιστικής Απόφασης που αφορά στη λήψη προσωρινών μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας στο πλαίσιο διοργάνωσης του 1ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Αυτισμού (Ποδηλατάδα) που θα διεξαχθεί στην Καστοριά, την Κυριακή 31 Μαρτίου 2019.

3
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης διαπλάτυνσης και παραχώρησης στην Αστυνομική Διεύθυνση Καστοριάς, τμήματος πεζοδρομίου, επί της οδού Γράμμου.

4
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση τοποθέτησης προσωρινής κατασκευής σε παραχωρημένο κοινόχρηστο χώρο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, στη Δ.Κ. Καστοριάς.

5
Γνωμοδότηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη μεμονωμένη τροποποίηση του ισχύοντος ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Καστοριάς στο Ο.Τ. 112Α.

6
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση ή μη της έκθεσης εκτίμησης και καταμέτρησης προσκυρούμενης Δημοτικής έκτασης στο Ο.Τ. 274Β, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Καστοριάς.

7
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση ή μη της έκθεσης εκτίμησης και καταμέτρησης προσκυρούμενης Δημοτικής έκτασης στο Ο.Τ. 121, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Καστοριάς.

8
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση ή μη της έκθεσης εκτίμησης και καταμέτρησης αποζημίωσης τμήματος στο Ο.Τ. 125.

 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής
Καπρής Δημήτριος
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ