22.800 ευρώ πρόστιμο στην ΔΕΗ από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας


Μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε στις 26-11-2018, από υπαλλήλους της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας,

σε θέσεις του Λιγνιτωρυχείου Πτολεμαΐδας της ΔΕΗ, εντός του Κλάδου Ορυχείου Νοτίου Πεδίου, βεβαιώθηκαν παραβάσεις περιβαλλοντικών όρων, για την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων του εν λόγω λιγνιτωρυχείου. Για το λόγο αυτό, βάσει νομοθεσίας, η αρμόδια υπηρεσία, αποφάσισε την επιβολή προστίμου, συνολικού ύψους 22.800
ευρώ, ως διοικητική κύρωση.

Πηγή: kozan.gr


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ