"


Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Η  Σύνθεση τού Νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Νομαρχιακού Τμήματος Α.Δ.Ε.Δ.Υ.


όπως αυτή προέκυψε από τις εκλογές της 5ης Φεβρουαρίου 2019 και την πρώτη Συνεδρίαση  του νέου Δ.Σ. έχει ως εξής.

 Πρόεδρος.                                    ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ
 Αναπληρωτής Πρόεδρος.            ΠΑΡΙΣΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 Γραμματέας.                                ΜΑΜΙΑΚΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
 Υπεύθυνος Οργανωτικού            ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 Υπεύθυνος Οικονομικού             ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 Μέλος                                          ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
 Μέλος                                          ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ  ΖΗΣΗΣ
 Μέλος                                          ΣΚΟΚΛΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 Μέλος                                          ΜΑΛΕΑ   ΒΑΣΙΛΙΚΗ


           
Η Γραμματέας                                                   Ο Πρόεδρος

Μαμιάκα Κλεοπάτρα                                      Νικολάου Σταύρος
                    
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ