"
Σπουδαία επιτυχία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στο πρόγραμμα "Ορίζοντας" 2020

 

Άλλη μία σημαντική διάκριση για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας σημειώθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος χρηματοδότησης Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ),


μετά την έγκριση του ερευνητικού έργου SPEAR (Secure and PrivatE smArt gRid) ένα χρόνο νωρίτερα.

Η πρόταση SDN- microSENSE (SDN - microgrid reSilient Electrical eNergy SystEm), που οργανώθηκε και συντονίστηκε από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή Παναγιώτη Σαρηγιαννίδη, στο πλαίσιο των ανταγωνιστικών προγραμμάτων Ορίζοντας 2020 (Horizon 2010) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατάφερε να ξεχωρίσει και να χρηματοδοτηθεί στη Δράση H2020-SU-DS04-2018-2020: Cybersecurity in the Electrical Power and Energy System (EPES): an armour against cyber and privacy attacks and data breaches.

Το έργο εστιάζει στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων για την αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων σε έξυπνα δίκτυα και συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας μεγάλης κλίμακας, με την χρήση τεχνολογιών SDN (Software Defined Networks – δίκτυα προγραμματιζόμενα με λογισμικό) και IoT (Internet of Things – διαδίκτυο των πραγμάτων), με άξονες α) την εφαρμογή συνεργατικής ανάλυσης και αποτίμησης ρίσκου σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, β) την υλοποίηση μίας ολοκληρώμενης λύσης κυβερνοασφάλειας για την αποτελεσματική ανίχνευση αλλά και την αντιμετώπιση απειλών, γ) την ανάπτυξη ενός αποκεντρωμένου, ευφυούς συστήματος διαχείρισης πληροφοριών και γεγονότων με την χρήση μηχανικής μάθησης, δ) την ανάπτυξη ενός νέου πλαισίου αποτροπής παραβίασης δεδομένων, ε) τον σχεδιασμό ασφαλών συστημάτων και δικτύων με δυνατότητα αυτοΐασης και ζ) την ανάληψη δράσεων και ενεργειών για την καθιέρωση διεθνών προτύπων που θα παραχθούν από τα ερευνητικά αποτελέσματα του Έργου.

Στο έργο SDN-microSENSE συμμετέχουν 31 εταίροι από 11 χώρες (Ισπανία, Ελλάδα, Σερβία, Γαλλία, Βουλγαρία, Κύπρος, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Νορβηγία και Σουηδία), ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αγγίζει τα 8 εκατομμύρια ευρώ. Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι 3 έτη.

Η έγκριση της πρότασης SDN-microSENSE, σε συνδυασμό με το Έργο SPEAR (https://www.spear2020.eu) που συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ενισχύει τον στρατηγικό ρόλο του Πανεπιστημίου αλλά και της ευρύτερης περιοχής στον ενεργειακό αλλά και στον τηλεπικοινωνιακό τομέα, καθώς για πρώτη φορά θα συνδυαστούν τεχνολογίες αιχμής (SDN και IoT) για την ασφάλεια και την ενίσχυση κρίσιμων υποδομών, ενώ προβλέπεται η ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης ενέργειας μεταξύ παρόχων εναλλακτικών πηγών ενέργειας με την χρήση Blockchain τεχνολογιών.
 


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ