"


Πρόσκληση για την 3η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣ:


1. Το Δήμαρχο Καστοριάς
κ. Ανέστη Αγγελή
2. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
3. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
4. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων
5. Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
    Όπως πίνακας αποδεκτών

Σας προσκαλούμε τη Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 18:00, να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα:

1. Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις.


2. Επικύρωση Πρακτικών 1ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς.
Εισήγηση Προέδρου Δ.Σ.

3. Συζήτηση, λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών, μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. Υπουργικής απόφασης, αριθμ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β΄194) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Γ. Χουλιαράκη.
Εισήγηση Προέδρου Δ.Σ.

4. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων έτους 2019 Δήμου Καστοριάς.
Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

5. Πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου οικον. έτους 2018 Δήμου Καστοριάς.
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

6. Έγκριση 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού – στοχοθεσίας οικον. έτους 2019 Δήμου Καστοριάς.
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

7. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 2198/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

8. Έγκριση ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2018 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

9. Λήψη μέτρων προστασίας (κοπή ή μη δένδρου) στην Τ.Κ. Αγίας Κυριακής.
Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

10. Λήψη κανονιστικής απόφασης για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, που αφορούν τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων της Αποκριάς (εκδηλώσεις καρναβαλιστών) που διοργανώνονται κάθε χρόνο στη Δημοτική Κοινότητα Μεσοποταμίας.
Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

11. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 74/2018 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά την εντοπισμένη τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Πολυκάρπης, της Δ.Ε. Μακεδνών στα Ο.Τ. 141Α, 141Β, 138Α και 136.
Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

12. Έγκριση 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού – στοχοθεσίας οικον. έτους 2019 του Δημοτικού Ωδείου Καστοριάς "Δημήτριος Μπαϊρακτάρης και Σουλτάνα Πετσάλνικου - Μπαϊρακτάρη".
Απόφαση Διοικ/κού Συμβουλίου

13. Μερική τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. (Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας) του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, που αφορά μετάταξη υπαλλήλου.
Απόφαση Διοικ/κού Συμβουλίου

14. Έγκριση δαπανών για τη σίτιση απόρων δημοτών και την παροχή ειδών διαβίωσης, σε άπορες και οικονομικά αδύνατες οικογένειες του Δήμου μας, εν όψει των εορτών του Πάσχα 2019
Εισήγηση Αντιδ/ρχου κ. Ε.Στεργιόπουλου

15. Έγκριση δαπανών Εθνικών – Τοπικών Εορτών – Δημοσίων Σχέσεων.
Εισήγηση Αντιδ/ρχου κ. Ε.Στεργιόπουλου

16. Έγκριση συνδιοργάνωσης με το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς της 3ης Νοσηλευτικής Διημερίδας των Νοσοκομείων Δυτικής Μακεδονίας, στο Δήμο Καστοριάς στις 29-30/03/2019.
Εισήγηση Αντιδ/ρχου κ. Ε.Στεργιόπουλου

17. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης χώρων του δημοτικού καταστήματος της Τ.Κ. Μαυροχωρίου στο Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Μακεδονίας.
Εισήγηση Αντιδ/ρχου κ. Ε.Στεργιόπουλου

18. Έγκριση υποβολής πρότασης έργου στο πρόγραμμα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας INTERREG ΙΡΑ CBC ''GREECE-ALBANIA 2014-2020''.
Εισήγηση Αντιδ/ρχου κ. Λ.Παπαδημητρίου

19. Έγκριση διοργάνωσης και δαπανών εκδηλώσεων Αποκριάς και Καθαράς Δευτέρας 2019 στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες - Συγκρότηση Οργανωτικής Επιτροπής Εκδηλώσεων Αποκριάς Δημοτικής Κοινότητας Μεσοποταμίας.
Εισήγηση Αντιδ/ρχου Ά.Πετσάλνικου

20. Έγκριση τροποποίησης των συμβάσεων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018»
Εισήγηση Δ/νσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Πρασίνου

21. Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης για την «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ».
Εισήγηση Δ/νσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Πρασίνου

22. Έγκριση αγοράς οχήματος από το ελεύθερο εμπόριο.
Εισήγηση Δ/νσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Πρασίνου

23. Λήψη απόφασης για το κλείσιμο λογαριασμού της ΝΕΛΕ (Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης) στην Τράπεζα της Ελλάδος και μεταφορά υπολοίπου.
Εισήγηση Δ/νσης Οικ/κών Υπ/σιών

24. Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών Δήμου Καστοριάς.
Εισήγηση Δ/νσης Οικ/κών Υπ/σιών

25.           Συγκρότηση Επιτροπής διαπίστωσης βλαβών.
Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Υπ/σιών

26.          Έγκριση 5ης παράτασης εργασιών του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ ΚΟΡΗΣΟΥ».
Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Υπ/σιών

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Τόμου

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ