"


Πανελλαδικές 2020: Η διάταξη για εισαγωγή χωρίς απολυτήριο σε αναμονή

Σε αναμονή βρίσκονται γονείς και οι μαθητές της Β’ Λυκείου καθώς βρισκόμαστε στο τέλος Φεβρουαρίου του 2019 και το υπουργείο Παιδείας δεν έχει φέρει ακόμη στη Βουλή το νομοσχέδιο


στο οποίο θα καθορίζεται το εξεταστικό σύστημα που θα ισχύσει από τις πανελλαδικές εξετάσεις το 2020. Άλλωστε, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τις δεσμεύσεις του υπουργείου, το νέο σύστημα θα τεθεί σε εφαρμογή από τον Ιούλιο του 2019, όταν οι μαθητές θα καταθέσουν την αρχική τους δήλωση προτίμησης.

Όσον αφορά στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, αυτά παραμένουν τέσσερα, ανάλογα με την κατεύθυνση που έχει επιλέξει ο μαθητής (Αρχαία, Ιστορία, Φυσική, Βιολογία, Χημεία, Μαθηματικά, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Πληροφορική), όμως πλέον τα Λατινικά αντικαθίστανται από την Κοινωνιολογία, ενώ Νέα Ελληνικά και Λογοτεχνία θα εξετάζονται μαζί.

Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό οι λεγόμενες "νέες" πανελλαδικές θα βασίζονται στην ύπαρξη σχολών "2 ταχυτήτων" ενώ βασικό ρόλο στην διαδικασία θα έχει η επιλογή των υποψηφίων στο "πρώτο" μηχανογραφικό που θα καταθέτουν στο τέλος της Β΄Λυκείου. Οι μαθητές θα επιλέγουν 10 τμήματα προτίμησης. Από τις επιλογές των μαθητών και με βάση των αριθμό εισακτέτων κάθε τμήματος θα προκύψουν δύο "ομάδες":

Α) Ομάδες χαμηλής ζήτησης - «Τμήματα    ελεύθερης    πρόσβασης» (TEΠ). Στις σχολές όπου οι υποψήφιοι είναι λιγότεροι από τους εισακτέους, η πρόσβαση θα γίνεται μόνο με βαθμό απολυτηρίου.

Β) Ομάδες υψηλής ζήτησης -  «Τμήματα     πρόσβασης     μόνο     με     πανελλαδικές εξετάσεις» (ΤΠΠΕ). Στις σχολές όπου οι υποψήφιοι υπερβαίνουν τους εισακτέους, η πρόσβαση θα γίνεται μέσω πανελλαδικών.


Στη συνέχεια οι υποψήφιοι θα χωριστούν με βάση της δηλώσεις προτίμησης:

(1)    Αυτές στις οποίες θα συμπεριλαμβάνεται  ένα τουλάχιστον ΤΕΠ και,  
(2)    Αυτές στις οποίες όλα τα Τμήματα είναι ΤΠΠΕ.   


Στους υποψηφίους που εμπίπτουν στην πρώτη κατηγορία δίνεται η δυνατότητα να περάσουν απευθείας, χωρίς πανελλαδικές, σε ένα τμήμα ΤΕΠ με οριστική και δεσμευτική δήλωση τον Φεβρουάριο. Όμως, αν προτιμήσουν να περάσουν σε άλλο ΑΕΙ της αρχικής δήλωσης, τότε "χάνουν" το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης και διαγωνίζονται με τους άλλου υποψηφίους.

Σε διάφορα δημοσιεύματα του τύπου παρουσιάζεται ως είδηση η διαδικασία της ελεύθερης πρόσβασης στα ΑΕΙ, ωστόσο αποτελεί δέσμευση του υπουργείου ήδη από το καλοκαίρι του 2018 και αναμένονται τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση του σχεδίου.

Πηγή: alfavita
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ