"

Οι δαπάνες του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς


Σχετικά με την επιστολή του Διοικητή του Νοσοκομείου Καστοριάς για την δωρεά πετρελαίου θέρμανσης, που είδε το φώς της δημοσιότητας,

οφείλουμε να διευκρινίσουμε ότι εστάλη  από υπερβάλλοντα ζήλο και χωρίς να έχει δημιουργηθεί πρόβλημα προμήθειας ή επάρκειας πετρελαίου στο νοσοκομείο, ο προϋπολογισμός του οποίου,  όπως και όλων των Νοσοκομείων του ΕΣΥ, είναι αυξημένος μετά  το 2015  και διασφαλίζει την κάλυψη όλων των λειτουργικών  αναγκών και  δραστηριοτήτων του.

Το Νοσοκομείο Καστοριάς έχει ενισχυθεί με προσωπικό, εξοπλισμό  και χρηματοδότηση τα προηγούμενα χρόνια, η Διοίκηση του λειτουργεί με όρους αφοσίωσης στη δημόσια περίθαλψη, διαφάνειας και εντιμότητας, ενώ αναβαθμίζεται καθημερινά η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και το αίσθημα  «υγειονομικής ασφάλειας» της τοπικής κοινωνίας.

Παραθέτουμε Πίνακα δαπανών για αγορές στο Νοσοκομείο Καστοριάς.

Για το 2019,  τα όρια του Προϋπολογισμού είναι αυξημένα κατά 10%.

Εκ της διοικήσεως
της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας

 


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ