"


Μια συσκευή φυγοκέντρου παραχωρήθηκε απο το Γ. Νοσοκομείο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο χάριν της έρευνας και της επιστήμης


Στα πλαίσια της εξοικονόμησης Δημοσίων πόρων αλλά και πλήρους αξιοποίησης του δημόσιου εξοπλισμού, το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς, προέβη με απόφασή του

στην παραχώρηση μιας  συσκευής φυγοκέντρου στο τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για την πραγματοποίηση πειραμάτων υποστήριξης διδακτορικής έρευνας  και διπλωματικών εργασιών των φοιτητών, μετά από αίτημα επίκουρου καθηγητή τους.

Επισημαίνεται ότι η φυγόκεντρος αυτή είναι παλαιά και έχει αντικατασταθεί με νέου τύπου για την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών του Νοσοκομείου μας, ενώ είναι πλήρους χρησιμότητας για τα πειράματα των φοιτητών.

Ο Διοικητής και το Δ.Σ.
του Γ.Ν.ΚαστοριάςCreated and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ