"


Αποτελέσματα μικροβιολογικών αναλύσεων πόσιμου νερού (Δήμος Καστοριάς)


Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τελευταίων μικροβιολογικών αναλύσεων του μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έτους 2019,

κατόπιν εξέτασης δειγμάτων πόσιμου νερού που ελήφθησαν από τους οικισμούς:  Κορησού,   A.Πτεριάς, Δισπηλιού, Ιεροπηγής, Καλοχωρίου, Κορομηλιάς, Λεύκης Ν.Λεύκης, Μανιάκων, Ν.Οικισμού, Μελισσοτόπου, Σταυροποτάμου και Τσάκωνης είναι ΣΥΜΦΩΝΑ με τους υγειονομικούς όρους της ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322, η οποία αφορά την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, ως προς τις παραμέτρους που εξετάστηκαν.

Τομέας Ενημέρωσης ΔΕΥΑΚ

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ