"


Πρόταση για χρηματοδότηση του έργου «Αναβάθμιση του τμήματος «Πτολεμαΐδα- Ξινό Νερό (50.2)» θα υποβάλλει η Εγνατία Οδός Α.Ε.

Την υποβολή πρότασης, με φορέα υλοποίησης την «Εγνατία Οδός Α.Ε.», για χρηματοδότηση έργου


«Αναβάθμιση του τμήματος «Πτολεμαΐδα-Ξινό Νερό (50.2)» του Κάθετου Άξονα της Εγνατίας οδού 50 (Νίκη Φλώρινας – Κοζάνη – όρια Ν. Λάρισας)», με προϋπολογισμό 50.000.000,00 €.,   στο πλαίσιο της «στοχευμένης» πρόσκλησης με Κωδικό 73 του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 2014-2020», αποφάσισε η «Εγνατία Οδός ΑΕ». Το έργο περιλαμβάνει στοχευμένες παρεμβάσεις στον κάθετο άξονα της Εγνατίας Οδού «Νίκη Φλώρινας – Κοζάνη – όρια νομού Λάρισας», όπως αυτές περιγράφονται στο Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών (Σ.Π.Ε.Μ.) 2014-2025. Οι προτάσεις που θα επιλεγούν θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) κι από Εθνικούς Πόρους.

Πηγή: kozan.gr
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ