"


Ποιοί φορολογούμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν άμεσα την Εφορία

Χιλιάδες φορολογούμενοι θα χρειαστεί να περάσουν φέτος μια βόλτα από την Δ.Ο.Υ τους πριν ξεκινήσουν τη διαδικασία συμπλήρωσης της δήλωσης.

Αν και το ετήσιο ραντεβού με την Εφορία αργεί ακόμα αλλά καλό είναι οι πολίτες να κλείσουν από τώρα τις εκκρεμότητες που έχουν για να γλιτώσουν την ταλαιπωρία και τις ουρές. Όσο πιο νωρίς τόσο το καλύτερο

Την Δ.Ο.Υ τους θα πρέπει να επισκεφθούν οι φορολογούμενοι που συμπλήρωσαν το 18ο έτος ηλικίας τους, όσοι παντρεύτηκαν ή υπέγραψαν σύμφωνο συμβίωσης το 2018, όσοι χώρισαν, οι επαγγελματίες που άλλαξαν διεύθυνση κατοικίας, όσοι υποβάλουν για πρώτη φορά δήλωση αλλά και οι φορολογούμενοι που δεν εισέπραξαν το 2018 ενοίκια από την εκμίσθωση των ακινήτων.

Συγκεκριμένα:


  • Οι νέοι που συμπλήρωσαν το 18ο έτος ηλικίας τους αλλά και όσοι θα υποβάλουν για πρώτη φορά φορολογική δήλωση θα πρέπει να αποκτήσουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου. Για τη χορήγηση Α.Φ.Μ. απαιτούμενο δικαιολογητικό είναι το δελτίο ταυτότητας.
  • Όσοι παντρεύτηκαν θα πρέπει να δηλώσουν την έγγαμη σχέση. Και φέτος οι σύζυγοι υποβάλουν υποχρεωτικά κοινή φορολογική δήλωση.
  • Όσοι υπέγραψαν σύμφωνο συμβίωσης έχουν τη δυνατότητα να το δηλώσουν για να υποβάλουν κοινή φορολογική δήλωση και να έχουν τη ίδια φορολογική αντιμετώπιση με τους έγγαμους.
  • Όσοι χώρισαν θα δηλώσουν τη διακοπή της έγγαμης σχέσης για να ακυρωθούν στο ηλεκτρονική έντυπο της δήλωσης τα στοιχεία της συζύγου ή του συζύγου. Για την απόδειξη της διάστασης των συζύγων, απαιτείται αντίγραφο αγωγής για διαζύγιο ή διατροφή ή πρακτικό κατανομής της κοινής περιουσίας για συναινετικό διαζύγιο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αυτά, οποιοδήποτε στοιχείο που να αποδεικνύει τη χωριστή διαβίωση των συζύγων π.χ. χωριστή στέγη που θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση μισθωτηρίου, λογαριασμών ΔΕΗ κ.λπ.

Οι νέοι φορολογούμενοι για να υποβάλουν φορολογική δήλωση θα πρέπει να αποκτήσουν από την εφορία τον κλειδάριθμο που θα ξεκλειδώσει την πύλη του Taxisnet.

Μια επίσκεψη από την εφορία στην οποία ανήκουν απαιτείται και από τους φορολογούμενους που το 2018 δεν εισέπραξαν ενοίκια και θέλουν να αποφύγουν την πληρωμή φόρου για ανείσπρακτα εισοδήματα.

Πηγή: iPaideia.gr
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ