"


Πιστοποιητικά σχολής ανανέωσης ταυτοτήτων


Παρελήφθησαν από την Ε.Π.Ο. τα πιστοποιητικά παρακολούθησης από την Σχολή Ανανέωσης Ταυτοτήτων


που πραγματοποιήθηκε στην Καστοριά 17 και 18 Νοεμβρίου του 2018 από την Ε.Π.Σ. Καστοριάς και τον Σύνδεσμο Προπονητών Καστοριάς.

Παρακαλούνται οι προπονητές που παρακολούθησαν την ανωτέρω σχολή να παραλάβουν τα πιστοποιητικά τους από την γραμματεία της Ε.Π.Σ. Καστοριάς, ώστε να ξεκινήσουν άμεσα την
διαδικασία έκδοσης ταυτότητας τριετίας 2019-2021 προπονητή UEFA και Ε.Π.Ο.
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ