"


Καστοριά: Αποτελέσματα μικροβιολογικών αναλύσεων πόσιμου νερού
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τελευταίων μικροβιολογικών αναλύσεων του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ έτους 2018, κατόπιν αποστολής δειγμάτων πόσιμου νερού για εργαστηριακή εξέταση

στις 19-12-18 το πόσιμο νερό της πόλης Καστοριάς είναι ΣΥΜΦΩΝΟ με τους υγειονομικούς όρους της ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322 ,η οποία αφορά την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, ως προς τις παραμέτρους που εξετάστηκε.


                                                                                                                  Τομέας Ενημέρωσης ΔΕΥΑΚ
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ