"


Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων– 5ος κύκλος

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του  Δήμου Καστοριάς, μετά την απολύτως επιτυχημένη υλοποίηση των τεσσάρων πρώτων κύκλων του προγράμματος «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων»

μέσω των οποίων ολοκλήρωσαν την εκπαίδευσή τους 98 εκπαιδευτές, ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο 5ο κύκλο υλοποίησης  του αυτοχρηματοδοτούμενου εκπαιδευτικού προγράμματος, διάρκειας 160 ωρών, σύμφωνα με το πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ πλαίσιο προγράμματος του επαγγελματικού περιγράμματος του «Εκπαιδευτή Ενηλίκων».

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, πέραν της ενίσχυσης των ικανοτήτων - δεξιοτήτων τους στην εκπαίδευση ομάδων ενηλίκων (στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας τους), αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών της μη τυπικής εκπαίδευσης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Η απόκτηση του πιστοποιητικού εκπαιδευτικής επάρκειας τους δίνει την δυνατότητα να εργαστούν ως εκπαιδευτές σε προγράμματα εκπαίδευσης / επιμόρφωσης ενηλίκων τα οποία υλοποιούνται από Δημόσια Ι.Ε.Κ. από Κ.Ε.Κ. – Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας – ΚΕΔΙΒΙΜ – Δ.ΣΕΚ κ.α.

Η μεθοδολογία εκπαίδευσης ακολουθεί το μοντέλο της «μικτής μάθησης» (Blended Learning) και περιλαμβάνει 40 ώρες δια ζώσης  εκπαιδευτικές συναντήσεις συμβουλευτικού χαρακτήρα, οι οποίες θα υλοποιηθούν σε έξι ή επτά  συναντήσεις (Σάββατο ή/και Κυριακή), και 120 ώρες μελέτη εκπαιδευτικού υλικού και εκπόνηση τριών (3) γραπτών εργασιών.

Παροχές
1.    Παροχή εκπαιδευτικού υλικού σε ψηφιακή μορφή.
2.    Χρήση της βιβλιοθήκης του Κ.Ε.Κ. η οποία διαθέτει πλούσια βιβλιογραφία και ψηφιακό υλικό (video) σε σχέση με την εκπαίδευση ενηλίκων.
3.    Προσομοίωση της διαδικασίας εξετάσεων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (μικροδιδασκαλία) με την παρουσία πιστοποιημένων αξιολογητών.
4.    Βεβαίωση παρακολούθησης προγράμματος.
5.    Coffee break και ελαφρύ γεύμα κατά την διάρκεια των εκπαιδευτικών συναντήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο του προγράμματος, την μέθοδο υλοποίησης, το κόστος συμμετοχής, την εκπτωτική πολιτική και την υποβολή Αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα http://eee04.webnode.gr/ ή να επικοινωνήσουν με το Κ.Ε.Κ. στο τηλ. 2467025388 καθημερινά από 09:00 έως 15:00. Αιτήσεις συμμετοχής για τον 5ο κύκλο εκπαίδευσης από 14 έως 24 Ιανουαρίου 2019.

Για το Κ.Ε.Κ.
Μέλλιος Παναγιώτης


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ